{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Hoşgeldin

Bu alandan giriş yapabilir veya Sephora'nın tüm avantajlarından yararlanabilmek için bir hesap oluşturabilirsiniz.

Giriş Yap Üye Ol
Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

İNTERNET SİTESİ VE SEPHORA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


İşbu İnternet Sitesi ve Sephora White Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Sephora Kozmetik A.Ş. (“Sephora”) ile üye ziyaretçi (“Üye”) arasında, Üye’nin www.sephora.com.tr alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve Sephora White (“Sephora White”) üyesi olmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektedir.

Sephora ve Üye, birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Üyelik hesabının oluşturulması için ziyaretçi tarafından üyelik hesabı bilgilerinin doğru ve güncel olarak girilmesi ve onay/izin kutusunun tıklanması yeterlidir.

Ziyaretçilerin Üye olabilmek için üyelik hesabı bilgilerini doğru ve güncel şekilde girmesi gerekmektedir. Üye, üyelik hesabı bilgilerini doğru ve güncel şekilde girmeme ve/veya tutmama sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan tek başına sorumludur. Ayrıca, Üye, oluşturduğu üyelik hesabı ismi ve şifresini gizli tutacağını, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve paylaştığı takdirde doğabilecek zararlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Üyelik hesabı ile ilgili bilgiler, üyelik hesabına giriş yaptıktan sonra değiştirebilir ve/veya güncellenebilir.

Üye, üyelik hesabı üzerinden veya yapacağı sair sözlü veya yazılı bildirim ile üyeliğini her zaman için sona erdirebilir.

Sephora kendi takdirinde olmak üzere İnternet Sitesi’ni yayından kaldırabilir, değiştirebilir veya İnternet Sitesi üzerinden sağladığı hizmetleri durdurabilir. Aynı şekilde, Sephora, aşağıda belirtilenler dahil çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir. Bu gibi hallerde Sephora herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Üye İnternet Sitesi üzerinden bir ürün/hizmet satın alması halinde, söz konusu işlem Sephora ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmesine ve sair tüketici sözleşmelerine tabi olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Çerezlere İlişkin Politika, Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları, Yasal Hatırlatmalar, Gizlilik ve Güvenlik İlkeleri işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sephora İnternet Sitesi’nde ve İnternet Sitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, İnternet Sitesi’ni kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi’ni yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayım anında yürürlüğe girer. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da İnternet Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

Üyelik hesabı oluşturarak işbu Sözleşmeyi akdeden Üye, ilgili mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlere ilişkin dijital pazarlama dahil pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon vb. amaçlarla ve ayrıca üyelik hesabına ilişkin bilgilendirmeler için Sephora tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, e-posta, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verir.

Üye her zaman için; ilgili elektronik iletişim kanalları üzerinden veya ticari elektronik iletilerimizde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek, ticari elektronik ileti almaktan vazgeçtiğini Sephora’ya beyan edebilir. Üye’nin işbu talebi, ilgili elektronik iletişim kanal(lar)ı özelinde mümkün olan en kısa süre içinde işleme alınır.

Üye, İnternet Sitesi’ni hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Üye, özellikle, yanlış veya yanıltıcı bilgiler ile üyelik hesap bilgilerini doldurmayacak ve gerçek olmayan ziyaretçiler adına üyelik hesap bilgileri oluşturmayacaktır.

İnternetin global niteliğinin farkında olarak, Üye, online davranış kuralları ve kabul edilebilir nitelikteki içerikle ilgili yürürlükteki tüm yönetmeliklere ve ulusal ve uluslararası prosedürlere ve özellikle de teknik verilerin iletimi ile ilgili tüm yürürlükteki kanunlara uyacağını kabul etmektedir.

Sephora, İnternet Sitesi’nin kullanım koşullarına veya işbu Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde, dilediği zaman Üye’den işbu koşullara uyulmamasından kaynaklanan zararları talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, İnternet Sitesi’nin veya Sephora’nın başka bir hizmetinin, Üye tarafından kullanım şartları ihlal edilecek şekilde kullanılması halinde, Sephora, bildirimde bulunmaksızın söz konusu üyeliği sona erdirecek ve/veya sona erdirebilmesini sağlayacak herhangi bir aracıyı devreye sokabilecektir.

Sephora İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, SEPHORA markası ve diğer markalar, www.sephora.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları da dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Sephora’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İnternet Sitesi ayrıca üçüncü şahıslardan gelen bilgileri ve diğer internet sitelerine olan linkleri de içermektedir. Sephora, bilgilerin doğruluğunu ya da içeriğini kontrol etmemektedir. Bu nedenle, Sephora, bu tür bilgilerin veya diğer internet sitelerinin içeriğinin kullanılması, bunlara erişilmesi veya bunların kullanılamamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Sephora White kişiye özeldir ve bundan doğan hiçbir hak ve yükümlülük hiçbir koşulla 3. kişilere devredilemez. 18 ay boyunca Sephora White ile herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirmediğiniz takdirde Sephora White üyeliğinizde biriken alışveriş günü haklarınız silinecektir.

Bu bağlamda onay kutusunu işaretlemek suretiyle/yöntemiyle, kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza vermektesiniz. Yine kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin yurtdışı dahil olmak üzere aktarılmasına açıkça rıza vermektesiniz. Vermiş olduğunuz iletişim bilgileri çerçevesinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine de açıkça onay vermiş bulunmaktasınız.

Üyelik hesap bilgilerinize ilişkin değişiklik/güncelleme yapmanız halinde, Üye’nin özel nitelikli kişisel verileri dahil kişisel verilerinin işlenmesi, yurtiçi ve yurtdışında kain üçüncü taraflara aktarılması ve ticari elektronik ileti alınması hususlarında verdikleri izin/onaylar, değiştirilen/güncellenen/yeni eklenen bilgiler için de geçerli olacaktır.

Sephora, Sephora White üyeliğine ilişkin koşulları her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Sephora, gerekli görmesi halinde, her zaman Sephora Sadakat Programında değişiklik yapma ve bu programı durdurma hakkını saklı tutar.

Sephora White sadakat fonksiyonları; Üyenin, yaptığı alışveriş sırasında alışveriş günlerini biriktirmesini sağlar. Sephora White üyeliğiyle 4 alışveriş gününden (1 alışveriş günü = pozitif toplam alışveriş bakiyesine sahip 1 gün) ya da 600 puan (1 TL = 1 Puan) biriktirdikten sonra, üzerinde yer alan şart ve koşullar dahilinde kullanılabilecek %10 indirim kuponu başvuru formunda belirttiğiniz email ve/veya telefon numaranıza gönderilecektir.

Sephora White Üyeliğinizi açtırdığınız gün herhangi bir alışveriş gerçekleştirirseniz, söz konusu alışverişinizi takip eden 10 gün içinde Sephora White Üyeliğinizi etkinleştirmeniz halinde, bu tarih ilk alışveriş günü olarak üyelik hesabınıza işlenecektir. Bu sürenin geçmesi halinde, ilk alışveriş günü dikkate alınmayacaktır. Sephora White üyeliğinizin etkinleştirilmesinden önce gerçekleşen alışveriş günleri dikkate alınmayacaktır. Sephora White hiçbir şekilde bir ödeme ve/veya kredi kartı değildir. Biriken alışveriş günleri üçüncü bir şahsa devredilemez veya nakde çevrilemez.

%10 indirim kuponu, söz konusu indirim kuponu üzerinde belirtilen koşullar haricinde, tek seferliğe mahsus olmak üzere yapacağınız alışverişlerde geçerli %10 indirim imkanı sağlar.

Sephora White ile Sephora Black, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kullanılamayacaktır. Ayrıca, müşterilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından edinecekleri Sephora White ve/veya Sephora Black ya da bunların muadili bir üyelik Türkiye’de kullanılamayacaktır.

Yeni üyelik başvuruları ve herhangi bir fırsat tarihinden önceki 45 gün içinde gerçekleşen alışverişler, bu fırsatın bilgilendirmesini alacak üyelerin arasında yer almayabilir.

Sephora, iş, ekonomi ve ilgili sektör şartlarının gerekli kılması durumunda, her zaman Sephora White Sadakat Programında değişiklik yapma ve bu programı durdurma haklarını saklı tutar. Programın kesin olarak durması halinde, katılımcılar haberdar edilecek ve hiçbir katılımcı ne sebeple olursa olsun, Sephora aleyhinde Sephora White Sadakat Programının durdurulmasından dolayı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır. Hiçbir değişiklik ya da fesih, katılımcıya tazminat hakkı sağlamayacaktır. Sephora, katılımcının bir hilesi veya hileye teşebbüsü veya sadakat programının uygunsuz kullanımını tespit ettiği takdirde, bu kişiye ait Sephora White üyeliğinin geçerliliğini geçici olarak durdurabilir ya da kesin olarak sonlandırabilir. Sephora, Sadakat Programındaki muhtemel aksamalardan kaynaklanan, doğrudan ya da dolaylı, her türlü sonuca ilişkin her türlü sorumluluktan muaftır. Bununla birlikte Sephora, aksama halinde katılımcının biriken günlerinden faydalanmasını sağlayacaktır.

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin, mahkeme veya idari bir makam kararı veya mevzuat hükümlerindeki değişiklik nedeniyle geçersiz olması halinde, bu durum, Sözleşmenin geçerliliğini veya Sözleşmenin diğer hükümlerinin uygunluğunu herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına tabidir.

Sephora ve ziyaretçi arasındaki sözleşmenin mevcudiyeti, yorumlanması, uygulanması veya ihlali ile ilgili her türlü uyuşmazlık, aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, İstanbul Merkez Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.