SEPHORA KOZMETİK ANONİM ŞİRKETİ

İLETİŞİM

•Ticaret unvanı (“Sephora Kozmetik Anonim Şirketi”)

•MERSİS numarası (“0761048891700012”)

•Merkez adresi ("Suadiye Mah. Bağdat Cad. No: 389 Kadıköy/İstanbul")

•KEP adresi (“sephorakozmetikas@hs02.kep.tr")

•Elektronik posta adresi (“info@sephora.com.tr”)

•Telefon numarası (“0 850 288 35 35”)

•Mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bu kurallara nasıl ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler (“Mensubu olduğumuz İstanbul Ticaret Odası bakımından geçerli davranış kurallarına www.ito.org.tr üzerinden ulaşılabilir”)