SEPHORA KOZMET─░K ANON─░M ┼×─░RKET─░ K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KORUNMASI VE ─░┼×LENMES─░ POL─░T─░KASI

SEPHORA KOZMET─░K ANON─░M ┼×─░RKET─░ K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KORUNMASI VE ─░┼×LENMES─░ POL─░T─░KASI B─░LG─░ FORMU

Doküman ─░smi: Sephora Kozmetik Anonim ┼×irketi Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ ve ─░┼členmesi Politikas─▒

Hedef Kitle: Sephora Kozmetik Anonim ┼×irketi taraf─▒ndan ki┼čisel verileri i┼členen Sephora Kozmetik Anonim ┼×irketi’nin çal─▒┼čanlar─▒ d─▒┼č─▒ndaki tüm gerçek ki┼čiler

Haz─▒rlayan: Sephora Kozmetik Anonim ┼×irketi Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Komitesi

Versiyon: 01

Yürürlük Tarihi: 01.01.2020

─░┼čbu politikan─▒n haz─▒rlanm─▒┼č oldu─ču Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali aras─▒nda bir uyu┼čmazl─▒k ç─▒kt─▒─č─▒ hallerde, Türkçe metin dikkate al─▒nmal─▒d─▒r.

© Sephora Kozmetik Anonim ┼×irketi, 2019

─░┼čbu belge Sephora Kozmetik Anonim ┼×irketi’nin yaz─▒l─▒ izni olmaks─▒z─▒n ço─čalt─▒l─▒p da─č─▒t─▒lamaz.   ─░Ç─░NDEK─░LER 1. BÖLÜM 1 - G─░R─░┼× 3 1.1. G─░R─░┼× 3 1.2. KAPSAM 3 1.3. POL─░T─░KA’NIN VE ─░LG─░L─░ MEVZUATIN UYGULANMASI 3 1.4. POL─░T─░KA’NIN YÜRÜRLÜ─×Ü 3 2. BÖLÜM 2 - K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KORUNMASINA ─░L─░┼×K─░N HUSUSLAR 4 2.1. K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N GÜVENL─░─×─░N─░N SA─×LANMASI 4 2.2. ÖZEL N─░TEL─░KL─░ K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KORUNMASI 4 2.3. ─░┼× B─░R─░MLER─░N─░N K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KORUNMASI VE ─░┼×LENMES─░ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENET─░M─░ 4 3. BÖLÜM 3 - K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N ─░┼×LENMES─░NE ─░L─░┼×K─░N HUSUSLAR 4 3.1. K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN ─░LKELERE UYGUN OLARAK ─░┼×LENMES─░ 4 3.2. K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N ─░┼×LENME ┼×ARTLARI 5 3.3. ÖZEL N─░TEL─░KL─░ K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N ─░┼×LENMES─░ 6 3.4. K─░┼×─░SEL VER─░ SAH─░B─░N─░N AYDINLATILMASI 6 3.5. K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N AKTARILMASI 6 4. BÖLÜM 4 - ┼×─░RKET─░M─░Z TARAFINDAN ─░┼×LENEN K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KATEGOR─░ZASYONU VE ─░┼×LENME AMAÇLARI 7 5. BÖLÜM 5 - K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N SAKLANMASI VE ─░MHASI 8 6. BÖLÜM 6- K─░┼×─░SEL VER─░ SAH─░PLER─░N─░N HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 8 6.1. K─░┼×─░SEL VER─░ SAH─░B─░N─░N HAKLARI 8 6.2. K─░┼×─░SEL VER─░ SAH─░B─░N─░N HAKLARINI KULLANMASI 8 6.3. ┼×─░RKET─░M─░Z─░N BA┼×VURULARA CEVAP VERMES─░ 8 EK 1 – Ki┼čisel Veri ─░┼čleme Amaçlar─▒ 9 EK 2 – Ki┼čisel Veri Sahipleri 12 EK 3 – Ki┼čisel Veri Kategorileri 13 EK 4 – ┼×irketimiz Taraf─▒ndan Ki┼čisel Verilerin Aktar─▒ld─▒─č─▒ Üçüncü Ki┼čiler ve Aktar─▒lma Amaçlar─▒ 15

1. BÖLÜM 1 - G─░R─░┼×

1.1. G─░R─░┼× Ki┼čisel verilerin korunmas─▒ Sephora Kozmetik Anonim ┼×irketi’nin (“┼×irket”) en önemli öncelikleri aras─▒ndad─▒r. ─░┼čbu Sephora Kozmetik Anonim ┼×irketi Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ ve ─░┼členmesi Politikas─▒ (“Politika”) çerçevesinde ┼×irketimiz taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen ki┼čisel veri i┼čleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve ┼×irketimizin veri i┼čleme faaliyetlerinin 6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bak─▒m─▒ndan benimsenen temel prensipler aç─▒klanmakta ve böylelikle ┼×irketimiz, ki┼čisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli ┼čeffafl─▒─č─▒ sa─člamaktad─▒r. Bu kapsamdaki sorumlulu─čumuzun tam bilinci ile ki┼čisel verileriniz i┼čbu Politika kapsam─▒nda i┼členmekte ve korunmaktad─▒r.

Çal─▒┼čanlar─▒m─▒z─▒n ki┼čisel verilerinin korunmas─▒na ili┼čkin ┼×irketimizin yürüttü─čü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme al─▒nan Sephora Kozmetik Anonim ┼×irketi Çal─▒┼čanlar─▒ Ki┼čisel Verilerinin Korunmas─▒ ve ─░┼členmesi Politikas─▒ alt─▒nda yönetilmektedir.

1.2. KAPSAM Bu Politika, ┼×irketimiz çal─▒┼čanlar─▒ haricindeki ki┼čilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kay─▒t sisteminin parças─▒ olmak kayd─▒yla otomatik olmayan yollarla i┼členen tüm ki┼čisel verilerine ili┼čkindir. Söz konusu ki┼čisel veri sahiplerine ili┼čkin detayl─▒ bilgilere i┼čbu Politika’n─▒n EK 2 (EK 2 - Ki┼čisel Veri Sahipleri) doküman─▒ndan ula┼č─▒lmas─▒ mümkündür.

1.3. POL─░T─░KA’NIN VE ─░LG─░L─░ MEVZUATIN UYGULANMASI Ki┼čisel verilerin i┼členmesi ve korunmas─▒ konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alan─▒ bulacakt─▒r. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika aras─▒nda uyumsuzluk bulunmas─▒ durumunda, ┼×irketimiz yürürlükteki mevzuat─▒n uygulama alan─▒ bulaca─č─▒n─▒ kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat taraf─▒ndan ortaya konulan kurallar─▒ ┼×irket uygulamalar─▒ kapsam─▒nda somutla┼čt─▒r─▒larak düzenlemektedir.

1.4. POL─░T─░KA’NIN YÜRÜRLÜ─×Ü ┼×irketimiz taraf─▒ndan düzenlenen bu Politika [ ] tarihlidir. Politika’n─▒n tamam─▒n─▒n veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’n─▒n yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika ┼×irketimizin internet sitesinde (https://www.sephora.com.tr/) yay─▒mlan─▒r ve ki┼čisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili ki┼čilerin eri┼čimine sunulur.

2. BÖLÜM 2 - K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KORUNMASINA ─░L─░┼×K─░N HUSUSLAR

2.1. K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N GÜVENL─░─×─░N─░N SA─×LANMASI ┼×irketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, ki┼čisel verilerin hukuka ayk─▒r─▒ olarak aç─▒klanmas─▒n─▒, eri┼čimini, aktar─▒lmas─▒n─▒ veya ba┼čka ┼čekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteli─čine göre gerekli tedbirlerini almaktad─▒r. Bu kapsamda ┼×irketimiz, Ki┼čisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) taraf─▒ndan yay─▒mlanm─▒┼č olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sa─člamaya yönelik idari tedbirleri almakta ve denetimleri yapmakta veya yapt─▒rmaktad─▒r.

2.2. ÖZEL N─░TEL─░KL─░ K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KORUNMASI Hassasiyet arz eden ki┼čisel verilere, hukuka ayk─▒r─▒ olarak i┼člendi─činde ki┼čilerin ma─čduriyetine veya ayr─▒mc─▒l─▒─ča sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsam─▒nda özel önem atfedilmi┼čtir. Bu “özel nitelikli” ki┼čisel veriler; ─▒rk, etnik köken, siyasi dü┼čünce, felsefi inanç, din, mezhep veya di─čer inançlar, k─▒l─▒k ve k─▒yafet, dernek, vak─▒f ya da sendika üyeli─či, sa─čl─▒k, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Bu kapsamda, ┼×irketimiz taraf─▒ndan, ki┼čisel verilerin korunmas─▒ için al─▒nan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli ki┼čisel veriler bak─▒m─▒ndan özenle uygulanmakta ve ┼×irketimiz bünyesinde gerekli denetimler sa─članmaktad─▒r.

Özel nitelikli ki┼čisel verilerin i┼členmesi ile ilgili ayr─▒nt─▒l─▒ bilgiye i┼čbu Politika’n─▒n 3.3. bölümünde (Özel Nitelikli Ki┼čisel Verilerin ─░┼členmesi) yer verilmi┼čtir.

2.3. ─░┼× B─░R─░MLER─░N─░N K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KORUNMASI VE ─░┼×LENMES─░ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENET─░M─░ ┼×irketimiz, ki┼čisel verilerin hukuka ayk─▒r─▒ olarak i┼členmesini, verilere hukuka ayk─▒r─▒ olarak eri┼čilmesini önlemeye ve verilerin muhafazas─▒n─▒ sa─člamaya yönelik fark─▒ndal─▒─č─▒n artt─▒r─▒lmas─▒ için i┼č birimlerine gerekli e─čitimlerin düzenlenmesini sa─člamaktad─▒r.

┼×irketimiz mevcut çal─▒┼čanlar─▒n─▒n ve bünyesine yeni dâhil olan çal─▒┼čanlar─▒n ki┼čisel verilerin korunmas─▒ konusunda fark─▒ndal─▒─č─▒n─▒n olu┼čmas─▒ için gerekli sistemler kurmakta, konuya ili┼čkin ihtiyaç duyulmas─▒ halinde dan─▒┼čmanlar ile çal─▒┼čmaktad─▒r. Bu do─črultuda ┼×irketimiz, ilgili e─čitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlar─▒na yap─▒lan kat─▒l─▒mlar de─čerlendirmekte olup ilgili mevzuat─▒n güncellenmesine paralel olarak yeni e─čitimler düzenlemektedir.

3. BÖLÜM 3 - K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N ─░┼×LENMES─░NE ─░L─░┼×K─░N HUSUSLAR

3.1. K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN ─░LKELERE UYGUN OLARAK ─░┼×LENMES─░

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kural─▒na Uygun ─░┼čleme Ki┼čisel veriler ki┼čilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek ┼čekilde genel güven ve dürüstlük kural─▒na uygun olarak i┼členmektedir. Bu çerçevede, ki┼čisel veriler ┼×irketimizin i┼č faaliyetlerinin gerektirdi─či ölçüde ve bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olarak i┼členmektedir.

3.1.2. Ki┼čisel Verilerin Do─čru ve Gerekti─činde Güncel Olmas─▒n─▒ Sa─člama ┼×irketimiz ki┼čisel verilerin i┼člendi─či süre boyunca do─čru ve güncel olmas─▒ için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle ki┼čisel verilerin do─črulu─čunun ve güncelli─činin sa─članmas─▒na ili┼čkin gerekli mekanizmalar─▒ kurmaktad─▒r.

3.1.3. Belirli, Aç─▒k ve Me┼čru Amaçlarla ─░┼čleme ┼×irketimiz, ki┼čisel verilerin i┼členme amaçlar─▒n─▒ aç─▒kça ortaya koymakta ve yine i┼č faaliyetleri do─črultusunda bu faaliyetlerle ba─člant─▒l─▒ amaçlar kapsam─▒nda i┼člemektedir.

3.1.4. ─░┼člendikleri Amaçla Ba─člant─▒l─▒, S─▒n─▒rl─▒ ve Ölçülü Olma ┼×irketimiz ki┼čisel verileri yaln─▒zca i┼č faaliyetlerinin gerektirdi─či nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla s─▒n─▒rl─▒ olarak i┼člemektedir.

3.1.5. ─░lgili Mevzuatta Öngörülen veya ─░┼člendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme ┼×irketimiz, ki┼čisel verileri i┼člendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, ┼×irketimiz öncelikle ilgili mevzuatta ki┼čisel verilerin saklanmas─▒ için bir süre öngörülüp öngörülmedi─čini tespit etmekte, bir süre belirlenmi┼čse bu süreye uygun davranmaktad─▒r. Yasal bir süre mevcut de─čil ise ki┼čisel veriler i┼člendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktad─▒r. Ki┼čisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi ba┼čvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimle┼čtirme) ile imha edilmektedir.

3.2. K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N ─░┼×LENME ┼×ARTLARI Ki┼čisel veri sahibinin aç─▒k r─▒za vermesi haricinde ki┼čisel veri i┼čleme faaliyetinin dayana─č─▒ a┼ča─č─▒da belirtilen ┼čartlardan yaln─▒zca biri olabilece─či gibi birden fazla ┼čart da ayn─▒ ki┼čisel veri i┼čleme faaliyetinin dayana─č─▒ olabilmektedir. ─░┼členen verilerin özel nitelikli ki┼čisel veri olmas─▒ halinde, i┼čbu Politika’n─▒n 3.3. ba┼čl─▒─č─▒ (Özel Nitelikli Ki┼čisel Verilerin ─░┼členmesi) içerisinde yer alan ┼čartlar uygulanacakt─▒r.

(i) Ki┼čisel Veri Sahibinin Aç─▒k R─▒zas─▒n─▒n Bulunmas─▒ Ki┼čisel verilerin i┼členme ┼čartlar─▒ndan biri veri sahibinin aç─▒k r─▒zas─▒d─▒r. Ki┼čisel veri sahibinin aç─▒k r─▒zas─▒ belirli bir konuya ili┼čkin, bilgilendirilmeye dayal─▒ olarak ve özgür iradeyle aç─▒klanmal─▒d─▒r.

A┼ča─č─▒da yer alan ki┼čisel veri i┼čleme ┼čartlar─▒n─▒n varl─▒─č─▒ durumunda veri sahibinin aç─▒k r─▒zas─▒na gerek kalmaks─▒z─▒n ki┼čisel veriler i┼členebilecektir.

(ii) Kanunlarda Aç─▒kça Öngörülmesi Veri sahibinin ki┼čisel verileri, kanunda aç─▒kça öngörülmekte ise di─čer bir ifade ile ilgili kanunda ki┼čisel verilerin i┼členmesine ili┼čkin aç─▒kça bir hüküm olmas─▒ halinde i┼čbu veri i┼čleme ┼čart─▒n─▒n varl─▒─č─▒ndan söz edilebilecektir.

(iii) Fiili ─░mkans─▒zl─▒k Sebebiyle ─░lgilinin Aç─▒k R─▒zas─▒n─▒n Al─▒namamas─▒ Fiili imkans─▒zl─▒k nedeniyle r─▒zas─▒n─▒ aç─▒klayamayacak durumda olan veya r─▒zas─▒na geçerlilik tan─▒namayacak olan ki┼činin kendisinin ya da ba┼čka bir ki┼činin hayat─▒ veya beden bütünlü─čünü korumak için ki┼čisel verisinin i┼členmesinin zorunlu olmas─▒ halinde veri sahibinin ki┼čisel verileri i┼členebilecektir.

(iv) Sözle┼čmenin Kurulmas─▒ veya ─░fas─▒yla Do─črudan ─░lgi Olmas─▒ Veri sahibinin taraf oldu─ču bir sözle┼čmenin kurulmas─▒ veya ifas─▒yla do─črudan do─čruya ilgili olmas─▒ kayd─▒yla, ki┼čisel verilerin i┼členmesinin gerekli olmas─▒ halinde i┼čbu ┼čart yerine getirilmi┼č say─▒labilecektir.

(v) ┼×irket’in Hukuki Yükümlülü─čünü Yerine Getirmesi ┼×irketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için i┼člemenin zorunlu olmas─▒ halinde veri sahibinin ki┼čisel verileri i┼členebilecektir.

(vi) Ki┼čisel Veri Sahibinin Ki┼čisel Verisini Alenile┼čtirmesi Veri sahibinin, ki┼čisel verisini alenile┼čtirmi┼č olmas─▒ halinde ilgili ki┼čisel veriler alenile┼čtirme amac─▒yla s─▒n─▒rl─▒ olarak i┼členebilecektir.

(vii) Bir Hakk─▒n Tesisi veya Korunmas─▒ için Veri ─░┼člemenin Zorunlu Olmas─▒ Bir hakk─▒n tesisi, kullan─▒lmas─▒ veya korunmas─▒ için veri i┼člemenin zorunlu olmas─▒ halinde veri sahibinin ki┼čisel verileri i┼členebilecektir.

(viii) ┼×irketimizin Me┼čru Menfaati için Veri ─░┼člemenin Zorunlu Olmas─▒ Ki┼čisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayd─▒yla ┼×irketimizin me┼čru menfaatleri için veri i┼člemesinin zorunlu olmas─▒ halinde veri sahibinin ki┼čisel verileri i┼členebilecektir.

3.3. ÖZEL N─░TEL─░KL─░ K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N ─░┼×LENMES─░ Özel nitelikli ki┼čisel veriler ┼×irketimiz taraf─▒ndan, i┼čbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyece─či yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler al─▒narak ve a┼ča─č─▒daki ┼čartlar─▒n varl─▒─č─▒ halinde i┼členmektedir:

(i) Sa─čl─▒k ve cinsel hayat d─▒┼č─▒ndaki özel nitelikli ki┼čisel veriler, kanunlarda aç─▒kça öngörülmesi di─čer bir ifade ile ilgili kanunda ki┼čisel verilerin i┼členmesine ili┼čkin aç─▒kça bir hüküm olmas─▒ halinde veri sahibinin aç─▒k r─▒za aranmaks─▒z─▒n i┼členebilecektir. Aksi halde veri sahibinin aç─▒k r─▒zas─▒ al─▒nacakt─▒r.

(ii) Sa─čl─▒k ve cinsel hayata ili┼čkin özel nitelikli ki┼čisel veriler, kamu sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒, koruyucu hekimlik, t─▒bbi te┼čhis, tedavi ve bak─▒m hizmetlerinin yürütülmesi, sa─čl─▒k hizmetleri ile finansman─▒n─▒n planlanmas─▒ ve yönetimi amac─▒yla, s─▒r saklama yükümlülü─čü alt─▒nda bulunan ki┼čiler veya yetkili kurum ve kurulu┼člar taraf─▒ndan aç─▒k r─▒za aranmaks─▒z─▒n i┼členebilecektir. Aksi halde veri sahibinin aç─▒k r─▒zas─▒ al─▒nacakt─▒r.

3.4. K─░┼×─░SEL VER─░ SAH─░B─░N─░N AYDINLATILMASI ┼×irketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak ki┼čisel veri sahiplerini ki┼čisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim taraf─▒ndan, hangi amaçlarla i┼člendi─či, hangi amaçlarla kimlerle payla┼č─▒ld─▒─č─▒, hangi yöntemlerle topland─▒─č─▒ ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin ki┼čisel verilerinin i┼členmesi kapsam─▒nda sahip oldu─ču haklar─▒ konusunda bilgilendirmektedir.

3.5. K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N AKTARILMASI ┼×irketimiz hukuka uygun olan ki┼čisel veri i┼čleme amaçlar─▒ do─črultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ki┼čisel veri sahibinin ki┼čisel verilerini ve özel nitelikli ki┼čisel verilerini üçüncü ki┼čilere (kamu kurumlar─▒na, tedarikçilere vb.) aktarabilmektedir. ┼×irketimiz bu do─črultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayr─▒nt─▒l─▒ bilgiye i┼čbu Politika’n─▒n EK 4 (EK 4 - ┼×irketimiz Taraf─▒ndan Ki┼čisel Verilerin Aktar─▒ld─▒─č─▒ Üçüncü Ki┼čiler ve Aktar─▒lma Amaçlar─▒) doküman─▒ndan ula┼č─▒lmas─▒ mümkündür.

3.5.1. Ki┼čisel Verilerin Aktar─▒lmas─▒ Ki┼čisel veri sahibinin aç─▒k r─▒zas─▒ olmasa dahi a┼ča─č─▒da belirtilen ┼čartlardan bir ya da birkaç─▒n─▒n mevcut olmas─▒ halinde ┼×irketimiz taraf─▒ndan gerekli özen gösterilerek ve Kurul taraf─▒ndan öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri al─▒narak ki┼čisel veriler üçüncü ki┼čilere aktar─▒labilecektir.

• Ki┼čisel verilerin aktar─▒lmas─▒na ili┼čkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda aç─▒kça öngörülmesi, • Ki┼čisel verilerin ┼×irket taraf─▒ndan aktar─▒lmas─▒n─▒n bir sözle┼čmenin kurulmas─▒ veya ifas─▒yla do─črudan do─čruya ilgili ve gerekli olmas─▒, • Ki┼čisel verilerin aktar─▒lmas─▒n─▒n ┼×irketimizin hukuki yükümlülü─čünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas─▒, • Ki┼čisel verilerin veri sahibi taraf─▒ndan alenile┼čtirilmi┼č olmas─▒ ┼čart─▒yla, alenile┼čtirme amac─▒yla s─▒n─▒rl─▒ bir ┼čekilde ┼×irketimiz taraf─▒ndan aktar─▒lmas─▒, • Ki┼čisel verilerin ┼×irket taraf─▒ndan aktar─▒lmas─▒n─▒n ┼×irket’in veya veri sahibinin veya üçüncü ki┼čilerin haklar─▒n─▒n tesisi, kullan─▒lmas─▒ veya korunmas─▒ için zorunlu olmas─▒, • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayd─▒yla ┼×irket me┼čru menfaatleri için ki┼čisel veri aktar─▒m─▒ faaliyetinde bulunulmas─▒n─▒n zorunlu olmas─▒, • Fiili imkâns─▒zl─▒k nedeniyle r─▒zas─▒n─▒ aç─▒klayamayacak durumda bulunan veya r─▒zas─▒na hukuki geçerlilik tan─▒nmayan ki┼činin kendisinin ya da bir ba┼čkas─▒n─▒n hayat─▒ veya beden bütünlü─čünü korumas─▒ için zorunlu olmas─▒.

Yukar─▒dakilere ek olarak ki┼čisel veriler, Kurul taraf─▒ndan yeterli korumaya sahip oldu─ču ilan edilen yabanc─▒ ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabanc─▒ Ülke”) yukar─▒daki ┼čartlardan herhangi birinin varl─▒─č─▒ halinde aktar─▒labilecektir. Yeterli koruman─▒n bulunmamas─▒ durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktar─▒m ┼čartlar─▒ do─črultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabanc─▒ ülkedeki veri sorumlular─▒n─▒n yeterli bir korumay─▒ yaz─▒l─▒ olarak taahhüt etti─či ve Kurul’un izninin bulundu─ču yabanc─▒ ülkelere (“Yeterli Korumay─▒ Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulundu─ču Yabanc─▒ Ülke”) aktar─▒labilecektir.

3.5.2. Özel Nitelikli Ki┼čisel Verilerin Aktar─▒lmas─▒ Özel nitelikli ki┼čisel veriler ┼×irketimiz taraf─▒ndan, i┼čbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyece─či yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler al─▒narak ve a┼ča─č─▒daki ┼čartlar─▒n varl─▒─č─▒ halinde aktar─▒labilecektir:

(i) Sa─čl─▒k ve cinsel hayat d─▒┼č─▒ndaki özel nitelikli ki┼čisel veriler, kanunlarda aç─▒kça öngörülmesi di─čer bir ifade ile ilgili kanunda ki┼čisel verilerin i┼členmesine ili┼čkin aç─▒kça bir hüküm olmas─▒ halinde veri sahibinin aç─▒k r─▒za aranmaks─▒z─▒n i┼členebilecektir. Aksi halde veri sahibinin aç─▒k r─▒zas─▒ al─▒nacakt─▒r.

(ii) Sa─čl─▒k ve cinsel hayata ili┼čkin özel nitelikli ki┼čisel veriler, kamu sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒, koruyucu hekimlik, t─▒bbi te┼čhis, tedavi ve bak─▒m hizmetlerinin yürütülmesi, sa─čl─▒k hizmetleri ile finansman─▒n─▒n planlanmas─▒ ve yönetimi amac─▒yla, s─▒r saklama yükümlülü─čü alt─▒nda bulunan ki┼čiler veya yetkili kurum ve kurulu┼člar taraf─▒ndan aç─▒k r─▒za aranmaks─▒z─▒n i┼členebilecektir. Aksi halde veri sahibinin aç─▒k r─▒zas─▒ al─▒nacakt─▒r.

Yukar─▒dakilere ek olarak ki┼čisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabanc─▒ Ülke’lere yukar─▒daki ┼čartlardan herhangi birinin varl─▒─č─▒ halinde aktar─▒labilecektir. Yeterli koruman─▒n bulunmamas─▒ durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktar─▒m ┼čartlar─▒ do─črultusunda Yeterli Korumay─▒ Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulundu─ču Yabanc─▒ Ülke’lere aktar─▒labilecektir.

4. BÖLÜM 4 - ┼×─░RKET─░M─░Z TARAFINDAN ─░┼×LENEN K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KATEGOR─░ZASYONU VE ─░┼×LENME AMAÇLARI

┼×irketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyar─▒nca ilgili ki┼čiler bilgilendirilerek, ┼×irketimizin ki┼čisel veri i┼čleme amaçlar─▒ do─črultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen ki┼čisel veri i┼čleme ┼čartlar─▒ndan en az birine dayal─▒ ve s─▒n─▒rl─▒ olarak, ba┼čta ki┼čisel verilerin i┼členmesine ili┼čkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir ┼čekilde ki┼čisel veriler i┼členmektedir. ─░┼čbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve ┼čartlar çerçevesinde, i┼členen ki┼čisel veri kategorilerine ve kategoriler hakk─▒nda detayl─▒ bilgilere Politika’n─▒n EK 3 (EK 3 - Ki┼čisel Veri Kategorileri) doküman─▒ndan ula┼č─▒labilecektir.

Söz konusu ki┼čisel veri i┼čleme amaçlar─▒na ili┼čkin detayl─▒ bilgiler Politika’n─▒n EK 1’inde (EK 1 - Ki┼čisel Veri ─░┼čleme Amaçlar─▒) yer almaktad─▒r.

5. BÖLÜM 5 - K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N SAKLANMASI VE ─░MHASI

┼×irketimiz, ki┼čisel verileri i┼člendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, ┼×irketimiz öncelikle ilgili mevzuatta ki┼čisel verilerin saklanmas─▒ için bir süre öngörülüp öngörülmedi─čini tespit etmekte, bir süre belirlenmi┼čse bu süreye uygun davranmaktad─▒r. Yasal bir süre mevcut de─čil ise ki┼čisel veriler i┼člendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktad─▒r. Ki┼čisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi ba┼čvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimle┼čtirme) ile imha edilmektedir.

6. BÖLÜM 6 - K─░┼×─░SEL VER─░ SAH─░PLER─░N─░N HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

6.1. K─░┼×─░SEL VER─░ SAH─░B─░N─░N HAKLARI Ki┼čisel veri sahipleri a┼ča─č─▒da yer alan haklara sahiptirler:

(1) ki┼čisel verilerinin i┼členip i┼členmedi─čini ö─črenme, (2) ki┼čisel verileri i┼členmi┼čse buna ili┼čkin bilgi talep etme, (3) ki┼čisel verilerinin i┼členme amac─▒n─▒ ve bunlar─▒n amac─▒na uygun kullan─▒l─▒p kullan─▒lmad─▒─č─▒n─▒ ö─črenme, (4) yurt içinde veya yurt d─▒┼č─▒nda ki┼čisel verilerinin aktar─▒ld─▒─č─▒ üçüncü ki┼čileri bilme, (5) ki┼čisel verilerinin eksik veya yanl─▒┼č i┼členmi┼č olmas─▒ hâlinde bunlar─▒n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap─▒lan i┼člemin ki┼čisel verilerinin aktar─▒ld─▒─č─▒ üçüncü ki┼čilere bildirilmesini isteme, (6) Kanun ve ilgili di─čer kanun hükümlerine uygun olarak i┼členmi┼č olmas─▒na ra─čmen, i┼členmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas─▒ hâlinde, ki┼čisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap─▒lan i┼člemin ki┼čisel verilerinin aktar─▒ld─▒─č─▒ üçüncü ki┼čilere bildirilmesini isteme, (7) i┼členen verilerinin münhas─▒ran otomatik sistemler vas─▒tas─▒yla analiz edilmesi suretiyle ki┼činin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç─▒kmas─▒na itiraz etme, (8) ki┼čisel verilerinin kanuna ayk─▒r─▒ olarak i┼členmesi sebebiyle zarara u─čramas─▒ halinde, zarar─▒n giderilmesini talep etme.

6.2. K─░┼×─░SEL VER─░ SAH─░B─░N─░N HAKLARINI KULLANMASI Ki┼čisel veri sahipleri, i┼čbu Politika’n─▒n bölüm 6.1. bölümünde (Ki┼čisel Veri Sahibinin Haklar─▒) say─▒lm─▒┼č haklar─▒na ili┼čkin taleplerini Kurul’un belirlemi┼č oldu─ču yöntemlerle ┼×irketimize iletebileceklerdir. Bu do─črultuda [veri sahibi ba┼čvuru formuna link verilmelidir] adresinden ula┼č─▒labilecek Sephora Kozmetik A.┼×. Veri Sahibi Ba┼čvuru Formu’ndan yararlanabileceklerdir.

6.3. ┼×─░RKET─░M─░Z─░N BA┼×VURULARA CEVAP VERMES─░ ┼×irketimiz, ki┼čisel veri sahibi taraf─▒ndan yap─▒lacak ba┼čvurular─▒ Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçland─▒rmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktad─▒r.

Ki┼čisel veri sahibinin, i┼čbu Politika’n─▒n bölüm 6.1. bölümünde (Ki┼čisel Veri Sahibinin Haklar─▒) yer alan haklara ili┼čkin talebini usule uygun olarak ┼×irketimize iletmesi durumunda, ┼×irketimiz talebin niteli─čine göre en k─▒sa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçland─▒racakt─▒r. Ancak, i┼člemin ayr─▒ca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul taraf─▒ndan belirlenen tarife uyar─▒nca ücret al─▒nabilecektir.   EK 1 – Ki┼čisel Veri ─░┼čleme Amaçlar─▒

ANA AMAÇLAR (B─░R─░NC─░L) ALT AMAÇLAR (─░K─░NC─░L) ┼×irketimizin insan kaynaklar─▒ politikalar─▒n─▒n ve süreçlerinin planlanmas─▒ ve/veya icra edilmesi ─░┼č sa─čl─▒─č─▒ ve/veya güvenli─či çerçevesinde gerçekle┼čtirilmesi gereken faaliyetlerin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Çal─▒┼čanlara yönelik yan haklar ve/veya menfaatlerin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Çal─▒┼čanlara yönelik kurumsal ileti┼čim, sosyal sorumluluk veya sivil toplum kurulu┼člar─▒ faaliyetlerinin yürütülmesi Çal─▒┼čanlar─▒n yurt içi/yurt d─▒┼č─▒ i┼č seyahatleri için gerekli organizasyon ve belge temini faaliyetlerinin gerçekle┼čtirilmesi ┼×irket'in insan kaynaklar─▒ politikalar─▒ kapsam─▒nda çal─▒┼čanlara yönelik etik, disiplin veya soru┼čturma faaliyetlerinin planlanmas─▒ veya icras─▒ ┼×irket çal─▒┼čanlar─▒ veya eski ┼×irket çal─▒┼čanlar─▒ için i┼č akdinden veya mevzuattan kaynakl─▒ yükümlülüklerin yerine getirilmesi Çal─▒┼čanlar─▒n bordrolama süreçlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Çal─▒┼čan aday─▒ /Stajyer aday─▒ ba┼čvurular─▒n─▒n al─▒nmas─▒na ili┼čkin süreçlerin planlanmas─▒ veya icras─▒ Engelli çal─▒┼čan aday─▒ ba┼čvurular─▒n─▒n al─▒nmas─▒ ve de─čerlendirilmesi süreçlerinin planlanmas─▒ veya icras─▒ Ba┼čvurular─▒ al─▒nan çal─▒┼čan adaylar─▒n─▒n/stajyer adaylar─▒n─▒n de─čerlendirilmesi ve gerekli mülakatlar─▒n yap─▒lmas─▒na ili┼čkin faaliyetlerin planlanmas─▒ veya icras─▒ Çal─▒┼čan/stajyer adaylar─▒n─▒n i┼če yerle┼čtirilmesi için referans ara┼čt─▒rmas─▒ faaliyetlerinin gerçekle┼čtirilmesi ┼×irket içi mevcut veya ileride aç─▒labilecek pozisyonlar bak─▒m─▒ndan çal─▒┼čan aday─▒ veya stajyer aday─▒ özgeçmi┼č bilgilerinin de─čerlendirilmesi ┼×irketimizin grup ┼čirketlerindeki mevcut veya ileride aç─▒labilecek pozisyonlar için çal─▒┼čan/stajyer aday─▒ özgeçmi┼č bilgilerinin de─čerlendirilmesi Alt i┼čveren çal─▒┼čanlar─▒n─▒n özlük kay─▒tlar─▒n─▒n olu┼čturulmas─▒, denetimi ve/veya takibi faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irketimizin ve ┼×irketimizle i┼č ili┼čkisi içerisinde olan ilgili ki┼čilerin hukuki ve teknik güvenli─činin temini faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irket faaliyetlerinin ┼×irket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irketler ve ortakl─▒k hukuku i┼člemlerinin gerçekle┼čtirilmesi faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Hukuk i┼člerinin takibi Resmi kurum ve/veya kurulu┼člardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sa─članmas─▒ ve kay─▒t alt─▒na al─▒nmas─▒ faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Verilerin do─čru ve/veya güncel olmas─▒n─▒n sa─članmas─▒ Ana hissedarlarla olan ileti┼čim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Bilgi güvenli─či süreçlerinin planlanmas─▒, denetimi ve/veya icras─▒ Bilgi teknolojileri alt yap─▒s─▒n─▒n olu┼čturulmas─▒ ve/veya yönetilmesi ┼×irketimizin iç/d─▒┼č denetim, tefti┼č, soru┼čturma ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Sözle┼čme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi ┼×irket demirba┼člar─▒n─▒n ve/veya kaynaklar─▒n─▒n güvenli─činin temini Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irket yerle┼čkeleri ve/veya tesislerinin güvenli─činin temini ┼×ebeke (network) a─č─▒ takibi ve yönetimi faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irket taraf─▒ndan ve/veya ┼×irketimiz nam ve hesab─▒na sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili ki┼čilerin be─čeni, kullan─▒m al─▒┼čkanl─▒klar─▒ ve ihtiyaçlar─▒na göre özelle┼čtirilerek ilgili ki┼čilere önerilmesi ve tan─▒t─▒lmas─▒ için gerekli olan aktivitelerin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Kampanya ve/veya promosyon ve/veya tan─▒t─▒m süreçlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Pazarlama faaliyetlerine konu yap─▒lacak ki┼čilerin tüketici davran─▒┼č─▒ kriterleri do─črultusunda tespiti ve/veya de─čerlendirilmesi Ki┼čiye özel pazarlama ve/veya tan─▒t─▒m aktivitelerinin (veri zenginle┼čtirme, profilleme, segmentasyon ve benzeri) tasarlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Dijital ve/veya di─čer mecralarda reklam ve/veya tan─▒t─▒m ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Dijital ve/veya di─čer mecralarda mü┼čteri kazan─▒m ve/veya mevcut mü┼čterilerde de─čer yarat─▒m─▒ üzerine geli┼čtirilecek aktivitelerin tasarlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Pazarlama amac─▒yla veri analiti─či çal─▒┼čmalar─▒n─▒n planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irketimizce sunulan di─čer hizmetlerle ilgili çapraz sat─▒┼č aktivitelerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irketimizin sundu─ču ürün ve/veya hizmetlere ba─čl─▒l─▒k olu┼čturulmas─▒ ve/veya artt─▒r─▒lmas─▒ süreçlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Kampanya performanslar─▒n─▒n ölçümü ve raporlanmas─▒ faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Çekili┼č/yar─▒┼čma aktivitelerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irketimiz taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen anket çal─▒┼čmalar─▒na ili┼čkin faaliyetlerin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irketimiz taraf─▒ndan ve/veya ┼×irketimiz nam ve hesab─▒na sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili ki┼čileri faydaland─▒rmak için gerekli çal─▒┼čmalar─▒n yap─▒lmas─▒ ve ilgili i┼č süreçlerinin yürütülmesi ┼×irketimiz hizmetlerine ba┼čvuru ve/veya sat─▒┼č süreçlerinin olu┼čturulmas─▒ ve/veya takibi Mü┼čteri ili┼čkileri yönetimi süreçlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Mü┼čteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Dijital ve/veya di─čer mecralarda toplanan mü┼čteri talep/istek ve/veya ┼čikayetlerinin de─čerlendirilmesi Üyelik olu┼čturulmas─▒ Ürünlerin/hizmetlerin ödeme i┼člemlerinin gerçekle┼čtirilmesi ve/veya takibi Fatura tanzim, kontrol veya iptal i┼člemlerinin gerçekle┼čtirilmesi Taleplerin al─▒nmas─▒, sisteme giri┼člerinin yap─▒lmas─▒ ve/veya takibi Ürünlerin iadesine/yenilenmesine/tamirine ili┼čkin faaliyetlerin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irketimiz taraf─▒ndan yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekle┼čtirilmesi için ilgili i┼č birimlerimiz taraf─▒ndan gerekli çal─▒┼čmalar─▒n yap─▒lmas─▒ ve buna ba─čl─▒ i┼č süreçlerinin yürütülmesi Ürün/hizmet tan─▒t─▒m─▒ amaçl─▒ davetlerin, lansmanlar─▒n ve/veya organizasyonlar─▒n planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Finans ve/veya muhasebe i┼člerinin takibi ─░┼č süreklili─činin sa─članmas─▒ faaliyetlerinin yürütülmesi Lojistik/Sevkiyat faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Sponsorluk faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ─░ç ve/veya d─▒┼č payda┼člarla payla┼č─▒lacak bas─▒l─▒ ve/veya görsel veya i┼čitsel ileti┼čim (foto─čraf ve video kayd─▒ dahil) faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Konaklama ve toplant─▒ organizasyonunun planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ için gerekli faaliyetlerin gerçekle┼čtirilmesi Kurumsal ileti┼čim faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Operasyon ve/veya verimlilik süreçlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Çal─▒┼čanlar─▒m─▒z─▒n ve ┼×irket d─▒┼č─▒ndaki ki┼čilerin bilgiye eri┼čim yetkisinin tan─▒mlanmas─▒ ve/veya denetimi ┼×irketimizle i┼č ili┼čkisi içerisindeki 3. ki┼či ┼čah─▒s çal─▒┼čanlar─▒n─▒n i┼č takibinin sa─članmas─▒ faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ─░┼č/süreç/sistem tasarlama, geli┼čtirme veya iyile┼čtirmeye yönelik faaliyetlerin planlanmas─▒ veya yürütülmesi ┼×irket içi/d─▒┼č─▒ raporlama faaliyetlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Vergi ─░┼člemlerinin gerçekle┼čtirilmesi ve takibi Etkinlik, davet, lansman ve/veya toplant─▒ organizasyonunun planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ için gerekli faaliyetlerin gerçekle┼čtirilmesi Hizmet tedarik edilmesine ili┼čkin süreçlerin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ┼×irketimizin ticari ve/veya i┼č stratejilerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ ─░┼č ortaklar─▒ ve/veya tedarikçilerle olan ili┼čkilerin yönetimi ┼×irket’in finansal risk süreçlerinin planlanmas─▒ ve/veya icras─▒ Potansiyel i┼č orta─č─▒/tedarikçi/alt yüklenici seçimi için de─čerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çal─▒┼čmalar─▒n─▒n planlanmas─▒ ve/veya icras─▒

EK 2 – Ki┼čisel Veri Sahipleri

K─░┼×─░SEL VER─░ SAH─░B─░ KATEGOR─░LER─░ AÇIKLAMA Mü┼čteri ┼×irketimizle herhangi bir sözle┼čmesel ili┼čkisi olup olmad─▒─č─▒na bak─▒lmaks─▒z─▒n ┼×irketimizin sunmu┼č oldu─ču ürün, hizmet veya sadakat programlar─▒na ba┼čvuran veya söz konusu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanm─▒┼č olan gerçek ki┼čiler Ziyaretçi ┼×irketimizin sahip oldu─ču fiziksel yerle┼čkelere çe┼čitli amaçlarla girmi┼č olan veya internet sitelerimizi/mobil uygulamalar─▒m─▒z─▒ ziyaret eden gerçek ki┼čiler Üçüncü Ki┼či ┼×irketimizin i┼čbu Politika kapsam─▒ndaki taraflarla aras─▒ndaki ticari i┼člem güvenli─čini sa─člamak veya bahsi geçen ki┼čilerin haklar─▒n─▒ korumak ve menfaat temin etmek üzere bu ki┼čilerle ili┼čkili olan üçüncü taraf gerçek ki┼čiler (örn. aile bireyleri ve yak─▒nlar, kamu mensuplar─▒, çal─▒┼čan aday─▒na referans olan ki┼čiler, ad─▒na fatura tanzim edilen mü┼čteri d─▒┼č─▒ndaki ki┼čiler, mü┼čteri d─▒┼č─▒nda teslimat yap─▒lacak ki┼čiler, eski çal─▒┼čanlar─▒m─▒z, Sephora’n─▒n lokasyonunu kiralad─▒─č─▒ veya sat─▒n ald─▒─č─▒ ki┼čiler, sosyal medayada Sephora’y─▒ etiketleyen/yorum yapan ki┼čiler, kefil/garntör/teminat veren ki┼čiler, varis/vasi/veli) veya bu Politika ve Sephora Kozmetik Anonim ┼×irketi Çal─▒┼čan Ki┼čisel Verilerinin Korunmas─▒ ve ─░┼členmesi Politikas─▒ kapsam─▒na girmeyen di─čer gerçek ki┼čiler Çal─▒┼čan Aday─▒ ┼×irketimize herhangi bir yolla i┼č ba┼čvurusunda bulunmu┼č ya da özgeçmi┼č ve ilgili bilgilerini ┼×irketimizin incelemesine açm─▒┼č olan gerçek ki┼čiler (stajyer adaylar─▒ dahil) ─░┼č birli─či ─░çerisinde Oldu─čumuz Kurumlar─▒n Çal─▒┼čanlar─▒, Hissedarlar─▒ ve Yetkilileri ┼×irketimizin her türlü i┼č ili┼čkisi içerisinde bulundu─ču kurumlarda çal─▒┼čan (i┼č orta─č─▒, tedarikçi, grup ┼čirketleri, bas─▒n mensuplar─▒, bloggerlar, influencerlar, tan─▒nm─▒┼č ki┼čiler ve benzeri ve ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmaks─▒z─▒n), bu kurumlar─▒n hissedarlar─▒ ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek ki┼čiler Potansiyel ─░┼č Birlikleri ─░çin ─░leti┼čim Kurulan Kurumlar─▒n Çal─▒┼čanlar─▒, Hissedarlar─▒ ve Yetkilileri ┼×irketimizin her türlü i┼č ili┼čkisi için i┼č birli─či kurmay─▒ de─čerlendirdi─či/ileti┼čimde bulundu─ču kurumlarda (i┼č orta─č─▒, tedarikçi, grup ┼čirketleri, bas─▒n mensuplar─▒, bloggerlar, influencerlar, tan─▒nm─▒┼č ki┼čiler ve benzeri ve ancak bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmaks─▒z─▒n) çal─▒┼čan, bu kurumlar─▒n hissedarlar─▒ ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek ki┼čiler Talep / ┼×ikayet Sahibi ┼×irketimize, yetkili kamu kurum ve kurulu┼člar─▒na veya dijital mecralalara ┼×irketimiz veya ┼×irketimizin ürün veya hizmetleri hakk─▒nda görü┼č/┼čikayet/öneri ve bilgi talebinde bulunan gerçek ki┼čiler Kampanya / Yar─▒┼čma / Etkinlik Kat─▒l─▒mc─▒s─▒ ┼×irketimiz taraf─▒ndan dijital veya dijital olmayan ortamlarda düzenlenen kampanyalara, yar─▒┼čmalara veya etkinliklere kat─▒l─▒m sa─člayan gerçek ki┼čiler

EK 3 – Ki┼čisel Veri Kategorileri

K─░┼×─░SEL VER─░ KATEGOR─░LER─░ AÇIKLAMA Kimlik Bilgisi Ki┼činin kimli─čine dair bilgilerin bulundu─ču veriler (örn. ad-soyad, T.C. kimlik numaras─▒, uyruk bilgisi, do─čum yeri, do─čum tarihi, cinsiyet, vergi numaras─▒ v.b. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdan─▒ ve pasaport gibi belgeler) ─░leti┼čim Bilgisi Ki┼činin ileti┼čim adresine ili┼čkin bilgiler (örn. telefon numaras─▒, adres, e-posta, faks numaras─▒) Lokasyon Verisi Gerçek ki┼čilerin bulundu─ču yerin konumunu tespit eden bilgiler (örn. GPS) Aile Bireyleri ve Yak─▒n Bilgisi ┼×irketimiz operasyonlar─▒ çerçevesinde ve sundu─čumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya ┼×irket’in ve veri sahibinin hukuki ve di─čer menfaatlerini korumak amac─▒yla ki┼čisel veri sahibinin aile bireyleri ve yak─▒nlar─▒ hakk─▒ndaki bilgiler Mü┼čteri Bilgisi ┼×irketimizin ticari faaliyetlerinin gerçekle┼čtirilmesi esnas─▒nda mü┼čteriye ili┼čkin elde edilen veriler Mü┼čteri ─░┼člem Bilgisi Mü┼čterilerimizin ürün ve hizmetlerimizin kullan─▒m─▒na yönelik kay─▒tlar ile mü┼čterilerimizin ürün ve hizmetlerimizin kullan─▒m─▒ için gerekli olan talimatlar─▒ ve talepleri gibi bilgiler Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana giri┼čte, fiziksel mekan─▒n içerisinde kal─▒┼č s─▒ras─▒nda al─▒nan kay─▒tlar ve belgelere ili┼čkin ki┼čisel veriler (örn. güvenlik noktas─▒nda al─▒nan kay─▒tlar) ─░┼člem Güvenli─či Bilgisi Faaliyetlerimizin yürütülmesi s─▒ras─▒nda teknik, idari, hukuki ve ticari güvenli─čimizi sa─člamam─▒z için i┼členen ki┼čisel veriler (örn. log kay─▒tlar─▒, IP bilgisi, kimlik do─črulama bilgileri) Finansal Bilgi ┼×irketimizin ki┼čisel veri sahibi ile kurmu┼č oldu─ču hukuki ili┼čkinin tipine göre yarat─▒lan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kay─▒tlara ili┼čkin i┼členen ki┼čisel veriler (örn. banka hesap numaras─▒, IBAN numaras─▒, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler) Çal─▒┼čan Aday─▒ Bilgisi ┼×irketimize herhangi bir yolla i┼č ba┼čvurusunda bulunmu┼č çal─▒┼čan ve/veya stajyer adaylar─▒na ili┼čkin özgeçmi┼č bilgileri Özel Nitelikli Ki┼čisel Veri Ki┼čilerin ─▒rk─▒, etnik kökeni, siyasi dü┼čüncesi, felsefi inanc─▒, dini, mezhebi veya di─čer inançlar─▒, k─▒l─▒k ve k─▒yafeti, dernek, vak─▒f ya da sendika üyeli─či, sa─čl─▒─č─▒, cinsel hayat─▒, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler Talep/┼×ikâyet Yönetimi Bilgisi ┼×irketimize yöneltilmi┼č olan her türlü talep, görü┼č veya ┼čikayetin al─▒nmas─▒ ve de─čerlendirilmesine ili┼čkin ki┼čisel veriler Görsel ve ─░┼čitsel Veri Foto─čraf, kamera ve ses kay─▒tlar─▒ Denetim ve Tefti┼č Bilgisi ┼×irketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ili┼čkin i┼členen ki┼čisel veriler Hukuki ─░┼člem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklar─▒m─▒z─▒n tespiti, takibi ve borçlar─▒m─▒z─▒n ifas─▒ ile kanuni yükümlülüklerimiz ve ┼×irketimizin politikalar─▒na uyum kapsam─▒nda i┼členen ki┼čisel veriler Araç Bilgisi Kimli─či belirli veya belirlenebilir bir gerçek ki┼čiye ait oldu─ču aç─▒k olan, veri sahibi ile ili┼čkilendirilen araçlara ili┼čkin bilgiler Pazarlama Bilgisi Kimli─či belirli veya belirlenebilir bir gerçek ki┼čiye ait oldu─ču aç─▒k olan, ürün ve hizmetlerimizin ki┼čisel veri sahibinin kullan─▒m al─▒┼čkanl─▒klar─▒, be─čenisi ve ihtiyaçlar─▒ do─črultusunda özelle┼čtirilerek pazarlamas─▒n─▒n yap─▒lmas─▒na yönelik i┼členen ki┼čisel veriler ve bu i┼čleme sonuçlar─▒ neticesinde yarat─▒lan rapor ve de─čerlendirmeler Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi Çal─▒┼čanlara ve aile üyelerine sundu─čumuz ve sunaca─č─▒m─▒z yan haklar ve menfaatlerin planlanmas─▒, bunlara hak kazan─▒lmas─▒ ile ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlar─▒ hak edi┼člerin takibi için i┼členen ki┼čisel veriler

EK 4 – ┼×irketimiz Taraf─▒ndan Ki┼čisel Verilerin Aktar─▒ld─▒─č─▒ Üçüncü Ki┼čiler ve Aktar─▒lma Amaçlar─▒

┼×irketimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak mü┼čterilerin ki┼čisel verilerini a┼ča─č─▒da s─▒ralanan ki┼či kategorilerine aktar─▒labilir: (i) ─░┼č Ortaklar─▒, (ii) Tedarikçiler, (iii) Hissedarlar, (iv) Kanunen Yetkili Özel Hukuk Ki┼čileri, (v) Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kurulu┼člar─▒, (vi) Grup ┼×irketleri.

Aktar─▒mda bulunulan yukar─▒da belirtilen ki┼čilerin kapsam─▒ ve veri aktar─▒m amaçlar─▒ a┼ča─č─▒da belirtilmektedir.

Veri Aktar─▒m─▒ Yap─▒labilecek Ki┼čiler Tan─▒m─▒ Veri Aktar─▒m Amac─▒ ─░┼č Orta─č─▒ ┼×irketimizin i┼č ortakl─▒─č─▒ kurdu─ču veri sorumlusu taraflar - Ödemelerin yap─▒lmas─▒ amac─▒yla i┼č orta─č─▒ bankalar, - Ma─čzalar─▒m─▒z─▒n bulundu─ču AVM yönetimleri ─░┼č ortakl─▒─č─▒n─▒n kurulma amaçlar─▒n─▒n yerine getirilmesini temin etmek amac─▒yla s─▒n─▒rl─▒ olarak Tedarikçi ┼×irketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsam─▒nda ┼×irketimizin veri i┼čleme i┼čleme amaçlar─▒ ve talimatlar─▒ do─črultusunda ┼×irketimize hizmet sunan taraflar ┼×irketimizin tedarikçiden d─▒┼č kaynakl─▒ olarak temin etti─či ve ┼×irketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmas─▒n─▒ sa─člamak amac─▒yla s─▒n─▒rl─▒ olarak Hissedarlar─▒m─▒z ─░lgili mevzuat hükümlerine göre ┼×irketimizin ticari faaliyetlerine ili┼čkin stratejilerin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanmas─▒ konusunda yetkili olan Sephora SAS ┼×irketimizin ticari faaliyetlerine ili┼čkin kurumsal ileti┼čim, stratejik planlama, insan kaynaklar─▒, ticari ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle s─▒n─▒rl─▒ olarak Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kurulu┼člar─▒ ─░lgili mevzuat hükümlerine göre ┼×irketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kurulu┼člar─▒ ─░lgili kamu kurum ve kurulu┼člar─▒n─▒n hukuki yetkisi dahilinde talep etti─či amaçla s─▒n─▒rl─▒ olarak Kanunen Yetkili Özel Hukuk Ki┼čileri ─░lgili mevzuat hükümleri uyar─▒nca kanunen belirlenmi┼č belirli ┼čartlara uygun olarak kurulmu┼č ve yine kanunun belirledi─či çerçevede faaliyetlerini devam ettiren kurum veya kurulu┼člar (örn. ba─č─▒ms─▒z denetçiler) ─░lgili özel kurum ve kurulu┼člar─▒n yürütmekte oldu─ču faaliyetler kapsam─▒nda giren konular ile ilgili s─▒n─▒rl─▒ olarak Grup ┼×irketleri Sephora Grup ┼×irketlerine [grup ┼čirketlerinin listelendi─či bir sayfaya link verilmelidir] adresinde yer alan listeden ula┼čabilirsiniz. Grup ┼čirketleri aras─▒nda olu┼čabilecek rotasyon ve atamalarda tedarikçi çal─▒┼čanlar─▒n─▒n performans─▒ hakk─▒nda bilgi verilmesi ile s─▒n─▒rl─▒ ┼čekilde s─▒n─▒rl─▒