Kullanım Şartları

MADDE 1 - YASAL UYARI

www.sephora.com.tr web sitesi (“Web Sitesi”) Sephora ticari markası adı altında faaliyetlerine devam eden, ticari merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka İş Merkezi, No: 8 C Blok No: 2,3,4,5, Ümraniye, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında usulüne uygun olarak kurulmuş ve halen faaliyet gösteren, İstanbul ticaret sicilinde 636899 sicil numarasıyla kayıtlı bir anonim şirket olan Sephora Kozmetik Anonim Şirketi (“Sephora”, “bizi”, “biz”, “bizim”) tarafından işletilmektedir.

Web Sitesi; işbu hüküm ve koşullar ile Web Sitesinde yayınlanan (Gizlilik Politikamız dahil) diğer tüm kurallara (“Hüküm ve Koşullar”) tabi olmak üzere kişisel kullanımınız için size sunulmaktadır.

Hüküm ve Koşullar kapsamında Sephora Kozmetik Anonim Şirketi müşterilerine (“Müşteri” “siz” veya “sizin”) atıfta bulunulmaktadır.

Web Sitesini ziyaret ettiğinizde; Web Sitesine erişiminiz ve Web Sitesini kullanıma ilişkin hususları düzenleyen işbu Hüküm ve Koşulların sizin için bağlayıcı olduğunu, işbu Hüküm ve Koşullara uymaya muvafakat ettiğinizi; ayrıca bu kapsamda öngörülen uygulamalar ile Web Sitesinde (veya www.sephora.com.tr URL adresi ile ilgili alan adları ve mobil uygulama üzerinden erişilen tüm diğer web sitelerinde ve ilgili mikro-sitelerde) mevcut tüm içeriklere ve işlevlere (“Hizmetler”) muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz.

Hizmetlerimizi kullanmak istediğiniz takdirde ilgili Hizmetlere ilişkin politikalarımızı okumalı ve sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmelisiniz. Bu kapsamda özellikle satın alma koşullarına ilişkin politikalarımızı ve Aydınlatma Metni ve Çerez Bildirimini dikkatlice gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Yaşınız 18 yaşından küçük olduğu takdirde işbu Web Sitesini veya Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak amacıyla sitemize kayıt olmadan önce ebeveynlerinizden biri veya kanuni vasiniz tarafından Aydınlatma Metni ve Çerez Bildiriminin okunması sağlanmalıdır; ayrıca Web Sitesinde satışa sunulan ürünleri satın almak için ebeveynlerinizden veya kanuni vasinizden gerekli izni aldığınızı beyan ve taahhüt edersiniz.

MADDE 2 - FİKRİ MÜLKİYET

Sephora tarafından temin edilen Web Sitesini ve Hizmetleri yalnızca işbu Hüküm ve Koşullara uygun olarak izin verilen kapsamda kullanmanızı ve işbu Hizmetlerden faydalanmanızı sağlamak amacıyla, Web Sitesinin bir parçası olan ve tarafımızdan sunulan yazılımları kullanmanız için size devredilemez ve geri alınabilir bir lisans veriyoruz. Daha önce tarafımızdan yazılı olarak açıkça izin verilen durumlar dışında, Web Sitesinin ticari amaçla veya başka bir üçüncü taraf adına kullanımı yasaktır. İşbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve Sephora’nın diğer haklarına halel getirmeksizin işbu paragraf kapsamında verilen lisans derhal geri alınacaktır.

Web Sitesinde bulunan her türlü yazılım ve tüm HTML ve diğer kodlar, sayfa başlıkları, görseller, metinler, grafikler, format, logolar, tasarımlar, ikon ve semboller, fotoğraflar, programlar, müzik klipleri veya indirilebilir ögeler ve video klipler dahil olmak üzere Web Sitesi üzerindeki ve bununla ilişkili tüm telif hakları, ticari markalar, ticaret unvanları, ticari takdim şekilleri, tasarımlar, Web Sitesi görünümü ve kendine özgü nitelikleri ile diğer her türlü fikri mülkiyet ve maddi-manevi tüm haklar (Bundan böyle birlikte “Fikri Mülkiyet” olarak anılacaktır.) Sephora’ya ve/veya ilgili sahiplerine ait ve her zaman onların mülkiyetinde kalacak olup Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası ticari marka ve telif hakkı kanunları kapsamında korunan haklardır. Fikri Mülkiyete ve Web Sitemizde gösterilen diğer tüm materyallere yalnızca Sephora ve/veya üçüncü taraf lisans veren kişiler tarafından açıkça izin verildiği şekilde kişisel kullanım ve ticari olmayan kullanım amaçları kapsamında erişebilir, görüntüleyebilir, indirebilir ve yazdırabilir/çıktısını alabilirsiniz; ancak hiçbir durumda: (i) Fikri Mülkiyet üzerinde hiçbir tadil veya değişiklik yapamazsınız ve (ii) Fikri Mülkiyeti ticari amaçlarla üçüncü kişilere temin edemez veya üçüncü kişilerin erişimine sunamazsınız. Fikri Mülkiyete ilişkin olarak size hiçbir şekilde telif hakkı, ticari marka hakları veya diğer mülkiyet hakları verilmeyecektir. Web Sitesinin kullanımı veya Fikri Mülkiyete erişim, görüntüleme, indirme veya çıktısını alma sonucunda materyallere veya yazılımlara ilişkin olarak size hiçbir lisans, hak, mülkiyet hakkı veya diğer haklar devredilmez. Fikri Mülkiyetin veya Web Sitesinin kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde kopyalanması (Yukarıda öngörülen durumlar dışında), yayınlanması, iletimi, dağıtımı, görüntülenmesi veya teşhir edilmesi, değiştirilmesi, bunlardan türev çalışmalar üretilmesi, satışı veya satışına katılım veya bunların başka yollarla tasarruf edilmesi her ne suretle olursa olsun yasaktır. Fikri Mülkiyet yalnızca alışveriş kaynağı olarak kullanılabilir. Fikri Mülkiyeti kopyalama, değiştirme, dağıtım, iletim, yeniden yayınlama, görüntüleme veya teşhir etme veya ifa etme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Fikri Mülkiyetin diğer bütün kullanımları kati surette yasaktır.

Sephora, Fikri Mülkiyetin münhasır sahibi veya lisans sahibidir (Uygulanabilir olduğu durumlarda) ve www.sephora.com.tr alan adlarının münhasır lisans sahibidir.

Sephora, üçüncü taraflara ait içerikleri ("Üçüncü Taraf İçerikleri") veya üçüncü taraf web sitelerine (“Üçüncü Taraf Web Siteleri”) bağlantı linklerini bu bilgilere ilgi duyan kişilere bir hizmet olarak temin edebilir. Sephora, söz konusu Üçüncü Taraf İçerikleri veya Üçüncü Taraf Web Sitelerini takip etmez, içeriklere ilişkin herhangi bir onay vermez veya bunlar üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve Üçüncü Taraf İçeriklere veya Üçüncü Taraf Web Sitelerine bağlantı linklerinin verilmesi, Sephora ve söz konusu üçüncü taraf arasında herhangi bir ortaklık veya ticari vb. ilişki olduğu biçiminde yorumlanamaz. Sephora, Üçüncü Taraf İçeriklerin veya Üçüncü Taraf Web Sitelerinin doğruluğuna veya eksiksiz olduğuna ilişkin hiçbir garanti, onay, beyan veya taahhütte bulunmaz. Sephora, Üçüncü Taraf İçeriklerin veya Üçüncü Taraf Web Sitelerinin güncellenmesinden veya gözden geçirilmesinden sorumlu değildir. Üçüncü Taraf İçeriklerin ve Üçüncü Taraf Web Sitelerinin kullanımına ilişkin bütün risk ve sorumluluk size aittir. Sephora’ya gönderilen/web sitelerinde yayınlanan üçüncü taraf kullanıcı yorumları dahil olmak üzere Üçüncü Taraf İçerikleri, Sephora’nın kendi görüşleri olarak kabul edilmemelidir. Yukarıda açıklanan bilgiler ışığında, Sephora harici kaynakların sunumu, bunların içerikleri, ticari reklamlar, ürünler, hizmetler veya kendi Web Sitesinde veya harici kaynaklarda mevcut diğer her türlü bilgi veya veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Üçüncü Taraf İçeriklerine ve/veya Üçüncü Taraf Web Sitelerine ilişkin olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE 3 - KAYIT

Web Sitesinde sunulabilecek haber bültenleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli Hizmetleri ve ilgili özellikleri kullanabilmeniz için bunlara kayıt veya abone olmanız gerekebilir. Söz konusu Hizmetlerden veya ilgili özelliklerden herhangi birine kayıt veya abone olmayı seçtiğiniz takdirde hakkınızda tam, eksiksiz, doğru ve güncel bilgileri temin etmeyi ve söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde ilgili değişiklikleri vakit kaybetmeden güncellemeyi kabul edersiniz. Muhtelif zamanlarda kayıt veya abonelik şartlarını değiştirebiliriz. Web Sitesi kullanıcısı olarak hesabınıza ilişkin şifrelerinizi ve diğer hesapla ilişkili kimlik tanımlayıcı bilgilerinizi kimseyle paylaşmadan güvenli bir şekilde muhafaza etmekten ve güvenliğini temin etmekten münhasıran sorumlusunuz. Web Sitesi kullanıcısı olarak ilgili şifre veya hesap kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden tamamen sorumlusunuz. Ayrıca, şifrenizin veya hesabınızın her türlü yetkisiz kullanımını böyle bir durumdan haberdar olur olmaz derhal bize bildirmelisiniz. Sephora, işbu paragraf hükümlerine uygun hareket edilmemesi sonucunda veya bununla ilişkili olarak doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp ve zararlardan hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Söz konusu yetkisiz kullanım nedeniyle doğabilecek kayıplarımızdan veya üçüncü taraf zararlarından sorumlu olabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımıza ilişkin bilgi için lütfen Aydınlatma Metni ve Çerez Bildirimine başvurunuz.

Web Sitesine yüklediğiniz veya paylaştığınız her türlü bilgi, metin, grafik, fotoğraf veya diğer materyaller (Bundan böyle birlikte “İçerikleriniz” olarak anılacaktır.) ve bunların sonuçlarına ilişkin olarak Web Sitemizin kullanımından sorumlusunuz. Web Sitesi üzerinden yayınladığınız, paylaştığınız veya teşhir ettiğiniz içeriklerin çoğu varsayılan olarak herkese açık olarak paylaşılır ve diğer kullanıcılar ve üçüncü taraf hizmetler ve web siteleri üzerinden görüntülenebilir. İşbu Hüküm ve Koşullar kapsamında sadece başkalarıyla paylaşmakta herhangi bir sakınca görmediğiniz içerikleri paylaşmalısınız. İçeriklerinizi paylaşırken ırkçı söylemler veya yorumlar, küfür veya argo içeren ifadelerin kullanımı, diğer kullanıcılara hakaret içeren sözler, başka bir kültüre saygısızlık gösterme veya diğer her türlü kötüleyici veya uygunsuz yorumlarda bulunma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğası itibarıyla asılsız veya uygun olmayan ifadeler içeren hiçbir yorumu paylaşmamayı kabul edersiniz. İçeriklerinizi her zaman takip veya kontrol edemeyebiliriz ve İçeriklerinize ilişkin olarak sorumluluk almayız. İçeriklerinizin veya Sephora dışındaki üçüncü tarafların (Diğer kullanıcıların vb.) sunduğu içeriklerin (“Diğer İçerikler”) veya Web Sitesi üzerinden eriştiğiniz içeriklerin her türlü kullanımına veya bunlara dayanılarak yapılan işlemlere ilişkin tüm risk ve sorumluluk size aittir. İçerikleriniz yayınlanmadan önce moderatörler tarafından gözden geçirilebilir ve yayınlanması azami olarak 48 saat sürebilir; bununla birlikte Sephora, tüm İçeriklerinizi veya Diğer İçerikleri kontrol etmeyi taahhüt etmez ve bunlara ilişkin hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Herhangi bir paylaşım içeriğine ilişkin bir şikayetiniz varsa lütfen Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçiniz. Sephora tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere; yasalara aykırı, karalayıcı, ırkçı veya iftira atan, nefret uyandıran veya şiddeti teşvik eden, gerçek veya tüzel kişilere, dinlere ve inançlara veya kişilerin özel yaşam gizliliğine zarar verebilecek, kanuni olarak reşit olmayan kişilere zarar verebilecek; ticari marka, patent ve telif hakkı içeriklerini ihlal edebilecek, kişisel veriler içeren veya işletmelerin tanıtım ve reklam faaliyetleri kapsamında uygunsuz bir şekilde kullanıldığını tespit ettiği İçeriklerinizden veya Diğer İçeriklerden herhangi birini yayınlamama veya daha önce yayınlanan içerikleri kaldırma hakkını mahfuz tutar.

Diğer İçeriklerin tam ve eksiksiz olduğu, doğru bilgiler içerdiği, hatasız veya güvenilir olduğu hususlarında tarafımızdan hiçbir onay, destek, beyan, taahhüt veya garanti verildiği veya Web Sitesi üzerinden yayınlanan görüşleri desteklediğimiz biçiminde yorumlanmamalıdır. Web Sitesini kullandığınızda, rahatsız edici ifadeler içerebilecek, zararlı, yanlış veya uygunsuz sayılabilecek Diğer İçeriklerle veya bazı durumlarda yanlış etiketlenmiş ya da yanıltıcı olabilecek paylaşımlarla karşılaşabileceğinizi anladığınızı kabul edersiniz. İçeriklerinizde veya Diğer İçeriklerde mevcut olabilecek hatalar veya eksiklikler veya Web Sitesi üzerinden paylaşılan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya erişime sunulan veya başka bir yerde yayınlanan İçeriklerinizin veya Diğer İçeriklerin kullanımı sonucunda doğabilecek her türlü kayıp veya zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne suretle olursa olsun İçeriklerinize veya Diğer İçeriklere ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

İçerikleriniz üzerindeki haklarınız size aittir. İçeriklerinizin Web Sitesinde veya Web Sitesi üzerinden sizin tarafınızdan gönderimi, paylaşımı, yayınlanması veya teşhir edilmesi üzerine; her türlü ortam veya dağıtım yöntemi (Halihazırda bilinen veya gelecekte geliştirilebilecek) üzerinden İçeriklerinizin kullanımı, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, yayımı, temsili, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi, görüntülenmesi veya teşhir edilmesi ve dağıtımı için dünya genelinde geçerli, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans (Alt lisans verme hakkıyla birlikte) verdiğinizi kabul edersiniz. Ayrıca işbu lisans kapsamında Sephora’ya tanınan hakların; İçeriklerinizin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullarımıza tabi olmak üzere; Sephora tarafından sunulan hizmetleri temin etmek, tanıtmak ve geliştirmek ve İçeriklerinizin diğer ortamlarda ve hizmetler kapsamında basın-yayın organlarıyla paylaşımı, yayını, dağıtımı veya basımı amacıyla Sephora ile iş birliği yapan diğer şirketler ile gerçek veya tüzel kişilerin erişimine sunma hakkını da içerdiğini kabul edersiniz. Sephora veya Sephora ile iş birliği yapan diğer gerçek veya tüzel kişilerin söz konusu ilave kullanımları, İçeriklerinize ilişkin olarak size herhangi bir ücret ödenmeksizin gerçekleştirilebilir.

İçeriklerinizi bilgisayar ağları ve çeşitli ortamlar üzerinden iletmek, teşhir etmek veya dağıtmak amacıyla değiştirebilir veya uyarlayabilir ve/veya İçeriklerinizi herhangi bir ağ, donanım, hizmet veya ortamın gerekliliklerine veya kısıtlamalarına uygun hale getirmek ve uyarlamak için gerekli görülen durumlarda İçerikleriniz üzerinde değişiklik yapabiliriz. Size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmaksızın dilediğimiz zaman İçeriklerinizden herhangi birini kaldırma veya dağıtımını reddetme, kullanıcıların hesabını askıya alma veya iptal etme ve kullanıcı adlarını geri alma hakkımız mahfuzdur (Ancak bu hakkımızı kullanmakla yükümlü değiliz). Ayrıca kendi makul kanaatimize göre; (i) herhangi bir geçerli kanun, yönetmelik, düzenleme, yasal süreç veya resmi taleplere uygunluğu temin etmek, (ii) Hüküm ve Koşullara ilişkin olası ihlallerin araştırılması dahil olmak üzere işbu Hüküm ve Koşulları uygulamaya koymak, (iii) dolandırıcılık, güvenlik veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya bunlara karşı gerekli önlemleri almak, (iv) kullanıcıların yardım ve destek taleplerine yanıt vermek veya (v) Sephora ile Sephora kullanıcılarının ve kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla gerekli görülen durumlarda her türlü bilgiye erişim, okuma, saklama ve ifşa etme hakkımız mahfuzdur.

Web Sitesine erişiminiz veya Web Sitesini kullanımınız sırasında aşağıdaki faaliyetlerde bulunmamayı kabul edersiniz: (i) Web Sitesinin genel kullanıcılara açık olmayan alanlarına, bilgisayar sistemlerimize veya hizmet sağlayıcılarımızın üzerinden teknik hizmet sunumu yaptığı sistemlere erişim, müdahale veya kullanım; (ii) herhangi bir sistemin veya ağın güvenlik açıklarına karşı araştırılması, taranması veya test edilmesi veya güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerinden herhangi birinin ihlali veya bunları atlatmaya çalışma; (iii) Sephora ile akdedilen ayrı bir sözleşme kapsamında açıkça izin verilen durumlar dışında ve tarafımızdan sunulan halihazırda yayınlanmış güncel ara yüzler dışında (ve işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında öngörülen durumlar dışında) herhangi bir yolla (Otomatik veya diğer yöntemlerle) Web Sitesine erişim veya Web Sitesinde arama yapma veya erişim veya arama yapma girişiminde bulunma; (iv) herhangi bir e-posta veya paylaşımda TCP/IP paket başlıklarının veya başlık bilgilerinin herhangi bir kısmının sahtesini üretmek veya değiştirilmiş, yanıltıcı veya sahte kaynak tanımlayıcı bilgileri göndermek amacıyla Web Sitesinin herhangi bir şekilde kullanımı veya (v) Web Sitesine virüs göndermek, aşırı yüklenme, veri paketi gönderme, spam içerik gönderme, aşırı sayıda e-posta iletisi göndererek Web Sitesinde aşırı yüklenmeye neden olma veya İçeriklerinizin Web Sitesine müdahale edebilecek veya gereksiz yere aşırı yük oluşturabilecek kod veya komut satırları içermesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kullanıcının, sunucunun veya ağın erişimine müdahale etme veya engelleme (veya bu tür girişimlerde bulunma).

MADDE 4 - WEB SİTESİNE ERİŞİM

(i) Web Sitesinin her zaman hatasız ve kusursuz olarak sunulmasının teknik açıdan mümkün olmadığını ve Sephora’nın ortaya çıkabilecek hata veya kusurlara karşı sorumlu tutulamayacağını; (ii) söz konusu hata veya kusurların Web Sitesine erişimi geçici olarak aksatabileceğini ve (iii) Sephora ile sizin aranızda ve Sephora ile diğer sistemler ve ağlar arasındaki veri iletim ve telekomünikasyon bağlantıları vb. gibi Sephora’nın kendi kontrolü dışında meydana gelebilecek koşullar ve olaylar nedeniyle Web Sitesi işletiminin olumsuz yönde etkilenebileceğini beyan ve kabul edersiniz.

Sephora, ürün renklerini ve şeklini gerçeğe uygun olarak doğru bir şekilde temin etmek için elinden gelen gayreti göstermiş olmasına rağmen ekranda göreceğiniz esas renkler ve/veya şekil, kullandığınız cihazın ekran özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve gerçek ürün rengini veya şeklini birebir yansıtmayabilir.

Sephora, dilediği zaman Web Sitesi üzerinde kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı değişiklikler yapabilir, Web Sitesinde bakım çalışmaları ve/veya geliştirmeler ve/veya değişiklikler gerçekleştirmek amacıyla Web Sitesine erişimi askıya alabilir. Sephora söz konusu değişiklikler veya hizmetin durdurulması veya kesintiye uğraması durumlarında bundan sorumlu tutulamaz.

SATIŞ ŞARTLARI

MADDE 1 - UYGUNLUK KRİTERLERİ

Ürünlerin Web Sitesi üzerinden satın alımı; sadece Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında İnternet üzerinden sözleşme tanzim etmeye ve akdetmeye kanunen yetkili taraflarla sınırlıdır.

Web Sitesi üzerinden alışveriş yapmak için gerçek adınız soyadınız, geçerli cep telefonu numaranız, geçerli e-posta adresiniz, ödeme bilgileriniz, geçerli fatura adresiniz ve istenen diğer gerekli bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi temin etmeniz gerekir. Sunduğunuz ödeme bilgilerinin geçerli, tam ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, sunulan fatura bilgilerinde anılan kişi olduğunuzu onaylarsınız.

Web Sitesi yalnızca Sephora’nın uygunluk şartlarını karşılayan, Sephora tarafından kabul edilen bir bankanın geçerli bir kredi kartı sahibi olan ve satın aldıkları ürün veya ürünlere ilişkin varsa her türlü vergi veya teslimat ücreti dahil olmak üzere ilgili ürün veya ürünlerin toplam satın alma bedeli tutarındaki bir ücretin veya ücretlerin kredi kartı üzerinden işlenmesi amacıyla Sephora’ya izin veren kişilerin kullanımı içindir. Satın alınan ürünler yalnızca kişisel kullanım amacıyla veya birine hediye olarak vermek amacıyla sunulmaktadır ve yeniden satılamaz, ticari amaçlarla veya başka herhangi bir ticari menfaat için kullanılamaz. Sephora, belirli bir müşteriye veya belirli bir teslimat adresine teslim edilecek ürün miktarı birden fazla olduğu durumlarda toplam ürün miktarına kısıtlama getirme hakkını mahfuz tutar. 

Ürün veya ürünleri satın alma teklifinizi sunmanız üzerine, Sephora tarafından gerekli görüldüğü şekilde kimliğinizin tespit edilmesi, kredi kartınızın doğrulanması, kredi kartına ilişkin provizyon alınması ve/veya belirli bir satın alma işlemine izin verilmesi amacıyla kredi kartı kontrolleri gerçekleştirmesi ve kredi kartı bilgilerinizi ilgili üçüncü taraflara iletmesi veya üçüncü taraflardan gerekli bilgileri alması için Sephora’ya açıkça yetki verdiğinizi kabul edersiniz. Uygun görülen durumlarda dolandırıcılık riskine karşı gerekli kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla, tarafınızdan sunulan kişisel bilgilerinizi kullanabileceğimizi ve söz konusu kişisel bilgilerin yetkili adli ve kolluk makamlarına bildirilebileceğini, söz konusu kişisel bilgilerin ilgili yetkililer tarafından kayıt altına alınabileceğini kabul edersiniz.

Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımıza ilişkin bilgi için lütfen Aydınlatma Metni ve Çerez Bildirimine başvurunuz.

MADDE 2 - ÜRÜN SİPARİŞLERİ

Sephora tarafından size hediye edilebilecek deneme boy ürünler dahil olmak üzere Web Sitesinde satışa sunulan ürünler yalnızca kişisel kullanımınız içindir. Sephora’dan satın aldığınız veya teslim aldığınız ürünlerin tarafınızdan satışına veya perakende satışına izin verilmez.

Web Sitesinde satışta olduğu görülen ürünler, ilgili siparişin kabulüne ve ürünlerin mevcut olup olmamasına tabidir. Ürün veya ürünlere ilişkin bir sipariş verildikten sonra herhangi bir nedenle belirli bir ürünü temin etmemiz mümkün olmadığı takdirde mümkün olan en kısa sürede sizi durum hakkında bilgilendirerek duruma göre siparişinizin ilgili kısmını veya tamamını iptal edebiliriz.
Not: Bir üründen en fazla 10 (on) adet ve sadece Sephora Collection markalı ürünlerden en fazla 25 (yirmi beş) adet sipariş verebilirsiniz. Stokta bulunmasına tabidir.

Tüm siparişler, sipariş kabulüne tabidir. Ürün veya fiyat bilgilerinde tutarsızlıklar veya hatalar olması, ödeme yetkisi alamadığımız durumlarda, belirli bir ürün kalemine ilişkin teslimat kısıtlamaları söz konusu olduğunda, sipariş verilen ürün kalemi kalite kontrol standartlarımızı karşılamadığı ve bu nedenle ürün geri çağrıldığında veya Hüküm ve Koşullar kapsamında öngörülen uygunluk kriterlerini karşılamadığınız durumlarda veya tespit ettiğimiz diğer her türlü sorun dahil olmak üzere herhangi bir nedenle bir siparişi reddetme veya iptal etme hakkımız mahfuzdur.

Sephora, işlemlerinize ilişkin kayıtları mevzuata uygun sürelerle saklayacaktır.

Siparişiniz verildikten sonra, sipariş bilgilerinizi içeren bir e-posta mesajı alacaksınız. Bu e-posta mesajı, siparişinizin kabul edildiği anlamına gelmez, sadece siparişinizin alındığına ilişkin teyit mesajıdır.

Siparişiniz iptal edilmediği takdirde tarafımızdan siparişinizin paketlenmesinin tamamlanması üzerine sipariş kabulü sonuçlandırılacaktır. Sephora ile aranızdaki sözleşmenin tam ifası, ürünlerin size gönderimi için kargoya verilmesi üzerine gerçekleşecek olup ürünler kargoya verildiğinde, ürünlerinizin kargoya verildiğini teyit eden ikinci bir e-posta mesajı alacaksınız. Dolayısıyla, satış sözleşmesinin akdedildiği yer Türkiye, sözleşme dili Türkçe olacaktır. Üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcımız veya görevlendirdiğimiz kargo şirketinin Sephora adına bir siparişi kabul etme yetkisi bulunmamaktadır.

Dilediğimiz zaman kendi münhasır takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle bir siparişi işleme almayı reddetme veya herhangi bir kişiye hizmet sunmayı reddetme hakkına sahibiz. Herhangi bir ürünün; ilgili ürünün halihazırda satılıp satılmadığına bakılmaksızın Web Sitesinden kaldırılması, Web Sitesinde bulunan herhangi bir materyal veya içeriğin kaldırılması, yerinin değiştirilmesi, gözden geçirilmesi veya düzenlenmesi, bir siparişin işleme alınmasını reddetme veya sipariş işleme alındıktan sonra herhangi bir siparişin iptal edilmesi veya askıya alınması durumlarında bunlardan dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Sipariş sürecinin sonunda satın alma onayını vermeniz üzerine, her türlü teslimat ücreti ve/veya siparişinize ilişkin geçerli vergiler dahil olmak üzere ilgili siparişiniz kapsamında öngörülen ürün veya ürünlere ilişkin ödenecek toplam tutarı kabul eder ve işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak ödemeyi kabul edersiniz.

MADDE 3 - FİYATLAR VE ÖDEME POLİTİKASI

KDV

Fiyatlara sipariş tarihinde geçerli katma değer vergisi (KDV) dahildir. Geçerli KDV oranındaki değişiklikler, Sephora tarafından Web Sitesinde satılan ürünlerin fiyatına otomatik olarak yansıtılacaktır. Sephora vergi kimlik numarası: 7610488917.

Kabul edilen ödeme yöntemleri şunlardır:

Tüm kredi kartı ödemeleri doğrulama kontrollerine ve kredi kartını düzenleyen kurum tarafından yetki verilmesine tabidir. Kredi kartını düzenleyen kurum tarafından ödeme yetkisi verilmediği takdirde bundan kaynaklanan gecikmelerden veya teslimatın yapılamaması durumlarından Sephora hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda siparişiniz iptal edilir ve alternatif bir ödeme yöntemi belirlemeniz için sizinle iletişime geçilir.

Ödemede kullanılan kredi kartı bilgileri ile kredi kartını düzenleyen banka tarafından saklanan, kredi kartı sahibinin kimlik bilgileri birbiriyle birebir aynı olmalıdır. Sephora tarafından siparişinizin paketlenmesinin tamamlanması üzerine, ilgili ödeme tutarı hesabınıza borç kaydedilerek kullanılabilir hesap bakiyenizden düşecektir. Ödemede kullanılan kredi kartının/banka kartının sahibi olduğunuzu veya söz konusu kredi/banka kartı sahibinden işleme özel kullanım izni aldığınızı beyan ve taahhüt edersiniz.

Çevrimiçi ödeme noktası hizmet sağlayıcımız dışındaki hiçbir üçüncü tarafça kredi kartı bilgileri saklanmaz, üçüncü taraflara söz konusu bilgiler satılmaz, üçüncü taraflarla bilgiler paylaşılmaz, kiralanmaz veya kiraya verilmez.

Web Sitesinin güvenliği için gerekli makul önlemler alınmaktadır. Kart numaranız, SSL (Güvenli Soket Katmanı) sertifikası kapsamında güvenli bir şekilde korunmaktadır. SSL güvenlik teknolojisiyle kart bilgileriniz şifrelenerek İnternet tarayıcıları ile web siteleri arasında güvenli bir bağlantı sağlanır; böylece özel verilerinizi güvenli bir şekilde çevrimiçi olarak aktarabilirsiniz. Elimizden geldiği ölçüde sipariş ve ödeme bilgilerinizin güvenliğini temin etmek için gerekli tüm makul önlemleri alıyoruz; ancak gerekli özeni göstermede herhangi bir ihmalde bulunmadığımız durumlarda, Web Sitesine eriştiğiniz veya Web Sitesi üzerinden sipariş verdiğiniz sırada temin ettiğiniz verilere herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz erişiminden doğabilecek hiçbir kayıp veya zarardan Sephora sorumlu tutulamaz.

Kupon Kodları: Sipariş başına sadece tek bir kupon kodu kullanabilirsiniz. 

MADDE 4 - TESLİMAT

Sephora; Türkiye Cumhuriyeti içerisinde verilen siparişleri teslim etmektedir.

Siparişlerinizin zamanında teslim edilebilmesi için açık adres ve iletişim bilgilerinizi lütfen tam ve eksiksiz olarak bildiriniz. Siparişler posta ofisi kutularına veya posta ofisi adreslerine veya Türkiye Cumhuriyeti dışındaki diğer adreslere teslim edilemez.

MADDE 5 - SİPARİŞ İPTALİ, ÜRÜN İADE VE DEĞİŞİM POLİTİKASI

Sephora olarak hedefimiz tüm müşterilerimizin alışverişlerinden memnun kalmasını garanti etmektir.

Sipariş İptali

Bazen alışverişinizi yaptıktan sonra fikrinizi değiştirebileceğinizi hiç şüphesiz anlayışla karşılıyoruz. Siparişiniz size teslim edilmeden önce fikrinizi değiştirirseniz siparişinizi iptal etmek için 0 850 288 35 35 numaralı telefondan Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bunun üzerine, siparişinizin henüz işleme alınmamış olması koşuluyla, siparişinizi iptal etmek için elimizden gelen bütün makul gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Siparişiniz halihazırda işleme alındığı takdirde sipariş iptali, sipariş/ürün iadesi olarak işleme alınacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Ürün İadesi bölümüne başvurunuz. Her durumda size memnuniyetle yardımcı olacak Müşteri Hizmetlerimizle de her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Ürün İadesi ve Değişimi

Hatalı, hasarlı veya kusurlu ürün teslim aldığınızda veya işbu Ürün İadesi bölümüne tabi olmak üzere herhangi bir nedenle ürün iadesi yapmak istediğinizde Pazartesi-Cumartesi saat 09.00 ile 18.00 arasında 0 850 288 35 35 numaralı telefondan Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz. İlgili ürün veya ürünleri depoya göndererek iade edebilir veya ürün iadesinde size yardımcı olması için 0 850 288 35 35 numaralı telefondan Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İade edilecek tüm ürünlerin ambalajı hiç açılmamış, kullanılmamış ve varsa tüm Sephora etiketleri üzerinde, teslim edildiği gibi orijinal durumunda, hasarsız, iyi durumda ve kendi orijinal kutusunda ve ambalajında fatura aslıyla birlikte teslimat tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde tarafımıza iade edilmesi gerekmektedir. Orijinal ambalajı açılmış veya hasar görmüş ürünlere ilişkin iadeler kabul edilmeyecektir.

Normal kullanıma dayalı olarak eskime ve yıpranma sonucu hasar gören ürünlerin hasarlı veya kusurlu olduğu kabul edilmez. Uygun görülen durumlarda, kusurlu ürünlerin onarımı söz konusu olabilir. Hasarlı veya kirlenmiş ürünlere ilişkin iadeler kabul edilmeyebilir.

İade edilen ürün veya ürünleri inceleyip ürün iade işlemini onayladıktan sonra, ürün veya ürünlere ilişkin olarak ödediğiniz ücret iade edilecektir.

Ödenen tutarların iadesine ilişkin tüm soru ve talepleriniz hakkında size yardımcı olması için dilediğiniz zaman Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Çevrimiçi alışveriş deneyiminizi elimizden geldiği kadar kolay ve elverişli hale getirmek amacıyla esnek bir ürün iade politikası sunuyoruz. Bununla birlikte, müşteriler tarafından yapılan ürün iadelerinin sayısını yakından takip ediyoruz ve ürün iadelerinin sayısında herhangi bir olağan dışı ve/veya şüpheli durum tespit ettiğimiz takdirde kendi takdirimize bağlı olarak siparişleri kabul etmeyi reddedebiliriz.

Hediye olarak bir ürünü teslim aldığınız ve iade etmek istediğiniz takdirde size bu konuda yardımcı olması için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Ürün değişimi Sephora Mağazalarında ya da online da yapılmamaktadır.

MADDE 6 - ÜRÜN SORUMLULUĞU

Web Sitemiz üzerinden ürünleri satın almanız üzerine, Sephora’nın ürün iade ve değişimlerine veya ödenmiş ücretlerin iadesine veya kredi bakiyesi olarak ödeme yapılan kredi kartına/banka kartına iadesine ilişkin olarak daha önceki paragraflarda öngörülen durumlar hariç olmak üzere hiçbir ürün sorumluluğu bulunmadığını ve ürünlere ilişkin tüm sorumluluğun münhasıran imalatçıya ait olduğunu beyan ve kabul edersiniz. İmalatçının ürün sorumluluğuna ilişkin şartlar; ürün ambalajı üzerinde veya ürünlere eşlik eden ilgili belgelerde mevcuttur.

Tüm ürünler ürün kullanım talimatlarına, uyarı ve önlemlere ve kullanım kılavuzlarına tamamen uygun olarak kullanılmalıdır. Alerjik reaksiyonlardan kaçınmak amacıyla ürün içeriklerini her zaman önceden kontrol ediniz.

MADDE 7 - WEB SİTESİ İÇERİĞİ

Sephora, Web Sitesinde bulunan içeriklerin doğruluğu hakkında hiçbir garanti vermez veya söz konusu içeriklerin hatasız veya güvenilir olduğu ya da içeriklerin tarafınızdan kullanımının üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğine ilişkin olarak hiçbir garanti vermez. Sephora, Web Sitesinin işlevsel özelliklerinin veya içeriklerinin hatasız olacağı hakkında veya Web Sitesinin, Web Sitesi içeriklerinin veya Web sunucusunun virüs veya diğer zararlı bileşenler içermediğine ilişkin hiçbir garanti vermez. Bunları kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp ve zararlar veya mal, malzeme, ekipman veya verilere ilişkin olarak teknik servis hizmetleri veya yenisiyle değiştirme ihtiyacı doğması durumlarında Sephora bunlara ilişkin maliyetlerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sephora, Web Sitesinin içerikleri, yazılım, metin, indirilen ögeler, grafikler veya bağlantı linkleri ya da Web Sitesinin kullanımına ilişkin sonuçlara ilişkin hiçbir garanti vermez ve işbu Web Sitesinde bulunan her türlü içeriğin bütünlüğü, doğruluğu veya kullanıma elverişli olması bakımından tüm risk size aittir. Sephora, dilediği zaman ve herhangi bir nedenle Web Sitesinden dilediği içeriği kaldırma hakkını mahfuz tutar. Sephora söz konusu içerikleri derhal ve önceden haber vermeksizin kaldırabilir. Sephora’nın söz konusu içerikleri kaldırması durumunda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul edersiniz.

Ürünlerinin satışını gerçekleştirdiğimiz etiket ve markaların veya iş ilişkisi içinde bulunduğumuz diğer üçüncü tarafların kendi kişisel görüşleri yalnızca ilgili marka ve kişilere ait olup Sephora’nın görüşlerini yansıttığı biçiminde yorumlanamaz ve herhangi bir iletişim kanalı üzerinden ifade edilen söz konusu görüşlere ilişkin olarak Sephora hiçbir sorumluluk kabul etmez.

MADDE 8 - TAZMİNAT

Web Sitesini kullanmanız, işbu Hüküm ve Koşulları herhangi bir şekilde ihlal etmeniz veya İnternet hesabınızı kullanarak Web Sitesine erişim sağlayan diğer üçüncü tarafların kullanımından doğan veya bunlarla bağlantılı olarak doğabilecek vekalet ücretleri dahil olmak üzere her türlü hak talebi, kayıp, zarar ziyan, maliyet ve masraflara karşı Sephora ve iştirakleri ile onların yetkililerini, yöneticilerini, temsilcilerini, tedarikçilerini ve lisans veren kişileri talebimiz üzerine savunmayı, tazmin etmeyi ve bunları ari tutmayı kabul edersiniz. Sephora, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere, işbu hüküm ve koşullar kapsamında aksi durumda tarafınızdan tazmin edilmeye tabi olacak her türlü ihtilaf konusunun münhasıran kontrolünü üstlenme hakkını mahfuz tutar ve söz konusu hak ve tazminat hakkı; işbu Hüküm ve Koşullar ile Web sitesini kullanma süresi sona erdikten sonra da yürürlükte kalmaya devam eder.

SORUMLULUK REDDİ

Web sitemiz Sephora tarafından “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu kadarıyla” kullanıma sunulmaktadır. Sephora, web sitesinin işletimi veya web sitesinde mevcut bilgi, veri, içerik, materyal veya ürünler hakkında açık veya zımni hiçbir beyan, garanti veya taahhütte bulunmaz. Geçerli kanun kapsamında izin verilen azami ölçüde, Sephora, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, kalite yeterliliği, makul özen ve beceri veya ihlal etmeme hususlarında her türlü zımni garanti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm açık veya zımni beyan, taahhüt ve garantileri reddeder. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın; Sephora, web sitemizde sunulan tüm ticari mallara ilişkin her türlü açık veya zımni beyan, taahhüt ve garantileri reddeder. eb sitesini kullanmanız üzerine, web sitesini kullanmanıza ilişkin her türlü riskin münhasıran size ait olduğunu beyan ve kabul edersiniz. İşbu sorumluluk reddi, ürün imalatçısı tarafından sunulan ürün garantileri için geçerli değildir. İşbu sorumluluk reddi, işbu hüküm ve koşulların ayrılmaz ve esas bir parçasını teşkil eder.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

İşbu Hüküm ve Koşullar kapsamında öngörülen hükümlerin; bir tüketici olarak sahip olduğunuz haklarınızı olumsuz yönde etkilemesi amaçlanmamaktadır.

Web Sitesinin veya Web Sitesinde mevcut Hizmetlerin veya ürünlerin kullanımına ilişkin her türlü risk size ait olup işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında aksi öngörülmedikçe, Web Sitesinin veya Web Sitesinde mevcut Hizmetlerin veya ürünlerin kullanımına ilişkin tüm sorumluluk ve bu kapsamda doğabilecek her türlü kayıp riski size aittir.

Sephora veya Sephora iştirakleri, çalışanları, yöneticileri ve yetkililerinden hiçbiri; hiçbir şart ve koşulda, hiçbir kanun veya hakkaniyet kapsamında, haksız fiilden, sözleşmeden, kusursuz sorumluluktan veya başka hangi kapsamdan kaynaklandığına bakılmaksızın, Sephora’nın yetkili temsilcilerinden biri ilgili zararların ortaya çıkma ihtimali hakkında daha önce bildirim aldığı veya böyle bir ihtimali önceden bilmesi gerektiği durumlarda dahi web sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak doğabilecek kâr kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, işlerin durması, sonuçların doğruluğu veya bilgisayar hataları veya arızalarına ilişkin ortaya çıkabilecek zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; niteliğine bakılmaksızın her türlü dolaylı, özel, arızi veya netice itibarıyla ortaya çıkabilecek kayıp veya zararlara ilişkin olarak size veya diğer kişilere karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Yukarıda anılan hükümlere tabi olmak üzere, sephora hiçbir durumda, ilgili hak talebine konu ürüne ilişkin olarak tarafınızdan ödenmiş olan ürün bedelini aşan zararları tazmin etmekle yükümlü olmayacaktır. İşbu hüküm ve koşullar kapsamında, yukarıda anılan sorumluluk sınırını aşan her türlü yükümlülük, sorumluluk ve tazminat taleplerinden bizi ibra edersiniz.

MUHTELİF HÜKÜMLER

İşbu Hüküm ve Koşulları dilediğimiz zaman önceden size haber vermeksizin değiştirme hakkımız mahfuzdur. İşbu Hüküm ve Koşullara ilişkin tüm değişiklikler, Web Sitesinde yayınlanması üzerine derhal yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliği müteakip Web Sitesini (veya diğer web sitelerimizi) kullanmaya devam etmeniz durumunda, işbu Hüküm ve Koşulların tadil edildiği haliyle üzerinizde bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz öngörülecektir. İşbu Hüküm ve Koşulları lütfen okuyunuz ve düzenli aralıklarla tekrar kontrol ediniz. İşbu Hüküm ve Koşullarda yapılan değişikliklerden herhangi birini kabul etmediğiniz takdirde Web Sitesinin kullanımına derhal son vermeniz gerekmektedir.

İşbu Hüküm ve Koşullar, Web Sitesi ile Web Sitesinde sunulan tüm mevcut Hizmetlerin ve ürünlerin kullanımına ilişkin hususları düzenler ve işbu konuya ilişkin olarak Sephora ile aranızda daha önce tesis edilmiş bütün sözleşmeleri hükümsüz kılarak onların yerini alır.

Önceden size haber verilmeksizin muhtelif zamanlarda Hizmetlerin şeklinin ve niteliğinin değiştirilebileceğini ve Sephora’nın söz konusu Hizmetleri (veya Hizmetler dahilindeki özelliklerden herhangi birini) size veya diğer kullanıcılara temin etmeye son verebileceğini beyan ve kabul edersiniz.

Sephora’nın herkese açık arama motorları operatörlerine yalnızca Web Sitesi materyal ve içeriklerine ilişkin herkese açık arama motorları üzerinden aranabilir dizinlerin oluşturulması amacıyla web crawler yazılımı kullanma izni verdiğini ve Sephora’nın söz konusu imtiyazları genel olarak veya belirli durumlarda işbu izni iptal etme hakkını mahfuz tuttuğunu beyan ve kabul edersiniz.

İşbu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinizin her türlü ihlalinden ve söz konusu ihlallerin sonuçlarından (Sephora’nın uğrayabileceği her türlü kayıp veya zarar dahil olmak üzere) münhasıran sorumlu olduğunuzu (ve Sephora’nın bunlara ilişkin olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir yükümlülüğünün olmadığını) beyan ve kabul edersiniz.

Sephora’nın geçerli mevzuat kapsamındaki herhangi bir yasal hakkını veya başvuru yolunu kullanmaması veya yürürlüğe koymaması ya da kullanmakta veya yürürlüğe koymakta gecikmesi, Sephora’nın işbu haklarından resmen feragat ettiği biçiminde yorumlanmayacaktır.

Sephora ve siz birbirinden tamamen bağımsız birer âkit sıfatıyla hareket edersiniz ve İçeriklerinizin Sephora’ya gönderimi veya dağıtımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hiçbir hüküm; Sephora ile aranızda hiçbir şekilde kısmen veya tamamen bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan ilişkisi, bayilik veya temsilcilik ilişkisi tesis edildiği biçiminde yorumlanamaz. Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın önceden yazılı izni olmadıkça diğer tarafı ilzam etme veya diğer tarafı yükümlülük altına sokabilecek işlemler yapma yetkisini haiz olmayacaktır. Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın temsilcisi veya kanuni vekili olarak veya işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında açıkça öngörülen durumlar dışında başka hangi sıfatla olursa olsun diğer tarafın nam veya hesabına hareket etme yetkisini haiz değildir. Taraflardan hiçbiri işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında özellikle öngörüldüğü durumlar hariç olmak üzere; kendisinin (veya temsilcilerinden herhangi birinin) diğer tarafın nam veya hesabına hareket ettiğini, diğer tarafı temsil ettiğini veya böyle bir temsil yetkisini haiz olduğunu başkalarına beyan etmeyecek, böyleymiş gibi ima eden davranış ve hareketlerde bulunmayacak veya diğer tarafı hiçbir şekilde borç veya yükümlülük altına sokmayacaktır.

İşbu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hükümlerden herhangi birinin hukuken geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verildiği takdirde işbu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki diğer hükümler bu durumdan etkilenmeyecek ve mevcut haliyle tam yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Hüküm ve Koşullar Türkçe olarak düzenlenmiştir.

İşbu Hüküm ve Koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup işbu Hüküm ve Koşullar ile ilişkili doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar yerleşim yerinizdeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki il veya ilçe tüketici hakem heyeti, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

YASAL UYARILAR VE GENEL KULLANIM KOŞULLARI- YASAL TEBLİGAT

Hizmet Sağlayıcı: Sephora web sitesi, merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka Sitesi No: 8 C Blok No: 2,3,4,5 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan, 636899 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Siciline kayıtlı Sephora Kozmetik Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

Telefon: 0 850 288 35 35 (saat 09.00 ile 18.00 saatleri arası)

E-posta: info@sephora.com.tr

Kayıtlı E-posta Adresi: sephorakozmetikas@hs02.kep.tr 

Vergi Dairesi ve Numarası: Alemdağ Vergi Dairesi, 7610488917

Mersis No: 0761 0488 9170 0012

II- GENEL KULLANIM KOŞULLARI

1. Sitenin Amacı
 Sephora sitesi (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır), İnternet kullanıcılarına veya Siteyi ziyaret eden kullanıcılara yönelik (bundan böyle "Ziyaretçi(ler)" olarak anılacaktır) satılan parfüm, kozmetik ve aksesuarlar sunan bir elektronik ticaret sitesidir. İlgili Siteye aşağıdaki koşullar çerçevesinde erişmek mümkündür:
 -www.sephora.com.tr internet adresi üzerinden;
 - uyumlu iOS ve Android cihazlarda kullanılmak üzere mobil uygulama şeklinde "Appstore" ve "Playstore" servisleri üzerinden.

2. Kişisel veriler ve çerezler
Sephora, kişisel verileri ilgili Site çerçevesinde toplamaktadır.
Sephora'nın kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve iletilmesiyle ilgili uygulamaları ve hakların kullanılmasıyla ilgili hükümlere ilişkin daha fazla bilgi edinmek üzere Ziyaretçilere ilgili Sitedeki "Aydınlatma Metni ve Çerez Bildirimini" ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

3. Fikri mülkiyet
3.1. Site
Site ve siteyle bağlantılı şekilde zorunlu olarak kullanılan herhangi bir yazılım, fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunan verilerin yanı sıra gizli bilgiler de içerebilir. Bu nedenle, aksi belirtilmedikçe, yazılım, veri tabanları ve bültenler de dâhil olmak üzere Sitede yer alan belgeler ve her türlü veri üzerindeki fikri mülkiyet hakları ve Siteyi oluşturan unsurların (görüntü, resim, ses, metin, grafik ögeleri, tüzük, vb.) her biri Sephora'nın münhasır mülkiyetindedir (bundan böyle "İçerik" olarak anılacaktır). İçeriğin tamamen veya kısmen çoğaltılmasına ancak, bilgi edinme ve kişisel ve özel kullanım amacıyla izin verilmekte olup herhangi bir şekilde başka bir amaçla çoğaltma yapılması ve yapılan kopyaların kullanılması açık bir şekilde yasaklanmıştır. Ayrıca, İçerikle ilgili herhangi bir hakkın herhangi bir şekilde kopyalanması, değiştirilmesi, işleme yoluyla bir eser oluşturulması, birleştirilmesi, kaynak koda dönüştürülmesi (yasal mevzuatta öngörülen durumlar dışında), satılması, temlik edilmesi, alt lisans olarak verilmesi veya devredilmesi yasaktır. Bununla birlikte, Hizmete yetkisiz erişim elde etmek ve Sephora tarafından Ziyaretçiye sağlanan arayüz dışında herhangi bir yolla Siteye erişmek için İçeriğin tamamını veya bir kısmını ve özellikle yazılımı değiştirmek veya yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmak da yasaktır. 3.2. Markalar
Sephora şirketinin Sephora markasıyla logoların sahibi olduğu belirtilmektedir.

Siteyi ziyaret edenler, Sephora markasına ilişkin münhasır hakları kabul etmekle birlikte bunu hiçbir şekilde kullanmamayı ve daha genel olarak Sephora'nın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul etmiştir. Sephora, sahtecilik ve daha genel olarak fikri mülkiyet haklarının ihlali durumunda tazminat talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Aynı şekilde ilgili siteyi Ziyaret edenler, Sephora'nın ait olduğu gruptaki herhangi bir şirketin sahip olabileceği herhangi bir mülkiyet hakkını ve özellikle fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekten kaçınır. Sitede görünen diğer tüm markalar veya logolar, Sephora'ya veya Sephora'nın ait olduğu gruptaki bir şirkete veya hizmet sağlayıcılarına, ortaklarına veya tedarikçilerine aittir. Bu ticari markaların ve/veya logoların ve/veya başka herhangi bir İçeriğin herhangi bir şekilde kullanımı, Sephora'nın veya ilgili fikri mülkiyet haklarının sahibinin önceden açık yetkilendirmesine tabidir.

3.3. Hyperlinkler
Site, diğer İnternet sitelerine veya diğer İnternet kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Sephora, bu harici siteleri ve kaynakları kontrol edemediği ölçüde, bu harici sitelerin ve kaynakların sağlanmasından sorumlu tutulamaz ve bu harici sitelerde veya kaynaklarda mevcut olan içerik, reklam, ürün, hizmet veya diğer bilgi veya verilerden sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak, Sephora, bu harici sitelerde veya kaynaklarda bulunan içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara dayanılmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak, fiili veya iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır. Sephora Sitesine bağlantıların oluşturulması, Sitenin herhangi bir şekilde çerçevelenmesi ve daha genel olarak Siteyi oluşturan bir ögenin kullanımı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda iptal edilebilecek olan, Sephora'nın ön ve açık rızasına tabidir. Sephora, (i) Siteye ait yetkilendirilmemiş veya artık yetkilendirilmeyecek herhangi bir bağlantının silinmesini isteme ve (ii) bunun sonucunda uğradığı zararın tazmini için tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

4. Ziyaretçilerin Tutumları/Davranışları
 Her Ziyaretçi, İnternet'i diğer İnternet kullanıcılarının haklarıyla ilgili olarak saygı ve nezaket çerçevesinde sorumlu bir şekilde kullanmalıdır. Bu bağlamda, Ziyaretçinin Siteye erişerek:

 - Yasa dışı, zararlı, tehdit edici, istismar edici, taciz edici, haksız, karalayıcı, kaba, müstehcen, kabul edilen davranış standartlarına aykırı, kişisel tasvir hakkı da dahil olmak üzere bir kişinin gizliliğini ihlal eden, iğrenç veya aşağılayıcı olan veya ırksal, etnik veya başka bir şekilde saldırgan olan herhangi bir içeriği Siteye yüklemesi, yayınlaması, e-posta ile göndermesi veya başka herhangi bir yolla iletmesi kesinlikle yasaktır;

 - Siteye yükleme, görüntüleme, e-posta ile gönderme veya istenmeyen veya yetkisiz reklam veya tanıtım materyalleri, "basılı reklamlar "," yanıltıcı bilgiler ", "zincirleme mektup" veya başka herhangi bir talep biçimiyle iletmesi kesinlikle yasaktır;

 - Siteye erişerek, herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya herhangi bir telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, yok etmek veya sınırlamak için tasarlanmış yazılım virüsleri veya diğer kodları, dosyaları veya bilgisayar programlarını içeren herhangi bir ögeyi Siteye yüklemesi, görüntülemesi, e-posta ile göndermesi veya başka bir yolla iletmesi yasaktır;

 - Ziyaretçi, Siteye erişerek, Siteyi veya Siteye bağlı sunucuları veya ağları kesintiye uğratmamayı veya engellememeyi veya Siteye bağlı ağların gereksinimlerini, prosedürlerini, kurallarını veya düzenlemelerini ihlal etmemeyi kabul eder

 - Siteyi virüse maruz bırakmayı, aşırı yüklenmeyi, sunucuyu doldurmayı, e-posta mesajlaşma sistemini doldurmayı veya TCP/IP protokolü bilgi paketinin herhangi bir başlığını veya herhangi bir e-postada görünen başlık bilgisinin herhangi bir bölümünü tahrif etmek dahil herhangi bir kullanıcının, ana bilgisayarın veya ağın hizmetini tahrip etmeye teşebbüsten özellikle kaçınacaktır.

 - Bu bağlamda, Ziyaretçi, Siteye erişerek, Ziyaretçiye yönelik olmayan verilere erişmemeyi veya Ziyaretçinin erişmeye yetkili olmadığı bir sunucuya/hesaba girmemeyi kabul eder.

 - Bu bağlamda, Ziyaretçinin Siteye erişerek bir sistemin veya ağın güvenlik açığını araştırması, taraması veya test etmesi veya yetki almadan güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmesi yasaktır;

 - Bu bağlamda, Ziyaretçi, Siteye erişerek, başka bir kişinin kimliğini kullanarak sahtecilik yapmamayı kabul eder;

 - Sephora'nın, tedarikçilerinin, ortaklarının, distribütörlerinin, reklam verenlerinin veya başka bir Ziyaretçinin haklarını ihlal edecek herhangi bir faaliyette bulunmamayı veya üçüncü bir tarafı yasa dışı bir faaliyette bulunmaya teşvik etmemeyi kabul eder;

 - Bu bağlamda, Ziyaretçinin, Siteye erişerek, Siteden elde edilen bilgileri veya yazılımları (her ne şekilde olursa olsun) özellikle diğer ülkelere veya ulusal veya uluslararası bir yasa veya yönetmeliği ihlal eden belirli yabancı uyruklulara iletmesi veya aktarması yasaktır.

İnternetin küresel niteliğini tanıyan her bir Ziyaretçi, teknik verilerin iletilmesine ilişkin yürürlükteki tüm yasalar da dahil olmak üzere çevrimiçi davranış ve kabul edilebilir içerikle ilgili tüm yerel ve uluslararası kural ve prosedürlere uymayı kabul eder. Sephora, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, herhangi bir zarar ve menfaate halel getirmeksizin, bu kullanım koşullarını ihlal eden herhangi bir davranış için Site'nin Ziyaretçi tarafından veya Sephora'nın hizmetlerinden herhangi biri tarafından kullanımını önceden haber vermeksizin sona erdirmek adına herhangi bir yola başvurabilir. Sephora, Sitenin bu genel kullanım koşullarına uyulmaması durumunda Ziyaretçiden talepte bulunma hakkını saklı tutar.

5. Sorumluluk
5.1. Siteye erişim ve sitenin işleyişi
Ziyaretçi, Sephora Sitesine erişime izin veren bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon kaynaklarını oluşturmaktan ve İnternet'i kullanmak ve Siteye erişim için gerekli olan bilgileri kurmaktan şahsen sorumludur. Ziyaretçi, Sephora Sitesinin internet erişimi ve kullanımı ile ilgili bağlantı ve ekipman masraflarını üstlenecektir. Ziyaretçi, Siteyi riski kendisine ait olmak üzere kullanır. Bu nedenle Sephora, herhangi bir Ziyaretçinin bu tür bir kullanım sonucunda uğrayabileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Sephora, özellikle, sitede sunulan ürünlerin iktisabından, siteye erişilmesi veya siteye erişilememesinden kaynaklanan veya bu siteden doğrudan ya da dolaylı olarak alınan bilgilere güvenilmesi sonucunda kâr, müşteri, veri kaybı veya maddi olmayan varlıkların kaybından kaynaklanan maliyetlerle sınırlı olmamak üzere, neden, kaynak, nitelik veya sonuç ne olursa olsun, dolaylı zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 


5.2. Sorumluluğun Sınırlandırılması
Site ayrıca üçüncü taraflardan gelen bilgiler ve diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Sephora, burada yer alan bilgilerin veya içeriğinin doğruluğunu kontrol etmemektedir. Sonuç olarak Sephora, bu üçüncü taraf bilgilerinin veya diğer web sitelerinin içeriğinin kullanımından, bunlara erişiminden veya bunların kullanılamamasından kaynaklanan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sephora, özellikle Sitede görünen bilgilerin, ürünlerin, aksesuarların veya hizmetlerin bütünlüğü, doğruluğu, güncelliği, ihlal edilmemesi, kullanılabilirliği, güvenilirliği veya eksiksizliği veya Ziyaretçinin bunları kullanmayı planladığı kullanıma uygunluğu ile ilgili olarak zımni veya açık herhangi bir taahhütten sorumlu tutulamaz. Bir Ziyaretçi tarafından Sephora'ya karşı açılan herhangi bir talep, talebe konu olan olayın meydana gelmesinden sonra ki 6 ay içinde yapılmalıdır.

6. Genel
6.1. Değişiklikler
Sephora, Genel Kullanım Koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu olası değişikliklerden haberdar olmak için Sephora, Ziyaretçiye Şartlar ve Koşulları düzenli olarak okumasını önerir. Sitenin kullanımı, kullanım anında yürürlükte olan Şartlar ve Koşullara tabi olacaktır.

6.2. Bütünlük
Mevzuatta, yönetmeliklerde veya mahkeme kararı ile değişiklik yapılması nedeniyle işbu "Genel Kullanım Koşulları" maddelerinden birinin geçersiz ve hükümsüz olması halinde, bu durum hiçbir şekilde Genel Kullanım Koşullarının diğer maddelerinin geçerliliğini ve bunların uygunluğunu etkilemeyecektir.

6.3. Uygulanacak hukuk
Mezkur Genel Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.


Birden fazla davalı olması durumunda bile, Sephora ile ziyaretçi arasındaki sözleşmenin varlığı, yorumlanması, ifası veya ihlali ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık, dostane bir anlaşmanın yokluğunda, İstanbul (merkez) mahkemelerinin ve icra dairelerinin münhasır yargı yetkisi altında olacaktır. Birden fazla davalı olması halinde veya garantiye başvurulması halinde, atıf veya talep üzerine acil durumlarda veya ihtiyati durumlarda dahi işbu yargı yetkisine başvuru hakkı geçerli olarak kalmaya devam edecektir. Bilgi için, Sitenin "Bize Ulaşın" bölümünde belirtilen Müşteri Hizmetlerinin çalışma saatleri boyunca  0 850 288 35 35 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN - MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Hüküm ve Koşullar veya siparişiniz ile ilgili sorularınız varsa lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz. E-posta: info@sephora.com.tr - Telefon numarası: 0 850 288 35 35 (09.00-18.00 saatleri arasında).