Sephora White Sadakat Programı

Genel Kullanım Koşulları

Sephora White Üyeliği (“Sephora White”) yalnızca istekte bulunan kişilere talepleri doğrultusunda bedelsiz olarak verilir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan tüm Sephora Kozmetik A.Ş. (“Sephora”) mağazalarından temin edilebilir. Sephora White kişiye özeldir ve bundan doğan hiçbir hak ve yükümlülük hiçbir koşulla 3. kişilere devredilemez. Sephora White üyeliğinizi geçerli hale getirmek için aktive etmeniz gerekmektedir. Bunun için: Sephora Kozmetik A.Ş. mağazalarından Sephora White üyelik oluşturduğunuzda verilen formu doldurup, bu Genel Kullanım Şartlarını kabul ettiğinizi onaylayarak imzanız ile birlikte kasiyere teslim etmek suretiyle, etkinleştirmeniz gerekmektedir.

18 ay boyunca Sephora White ile mağazalarımızdan herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirmediğiniz takdirde, Sephora White kesin olarak geçerliliğini yitirecek ve Sephora White üyeliğinizde biriken alışveriş günü haklarınız silinecektir.

Sephora White Sadakat Programına katılımınız, ancak katılım formunda belirtilen bilgilerin tam, okunaklı ve işletilebilir olduğu takdirde sistemimize kaydedilecektir. Sephora Kozmetik A.Ş., Sephora White başvurusu kapsamında doldurulan formda yer alan şahsınıza ait bilgilerin tam ve doğru olduğunu varsaymakta olup, bu bilgilerin eksik veya yanlış doldurulmasından dolayı uğranılacak zarardan dolayı hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir.

18 yaşından küçük kişilerin Sephora White talebinde bulunması halinde; başvurular sadece Sephora mağazalarından yapılacak olup, istekte bulunan 18 yaşından küçük kişinin verilen formu doldurup Sephora White Genel Kullanım Şartları altına velisi veya yasal temsilcisi ile birlikte bu Şartları okuduğuna ve anladığına ve bu işleme bu koşullar altında rıza gösterdiğine dair atacakları imzaları ile birlikte kasiyere teslim edilmek suretiyle başvuru işlemi tamamlanmış sayılacaktır. Yasal temsilcisi/velisinin imzasının alınamadığı hallerde 18 yaşından küçük kişilere Sephora White verilmeyecek, açılan üyeliklerin aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

Müşteri Sephora White başvurusu kapsamında kişisel bilgilerinin Sephora veritabanına kaydedilmesine ve Sephora tarafından çeşitli zamanlarda Sephora’ya ilişkin kampanya ve fırsatların bildirilmesi amacıyla kullanılmasına onay vermektedir. Ancak Müşterinin Sephora veritabanına kaydedilmekte olan bilgileri Sephora grup şirketleri dışında 3. kişilerle Anayasa ve yürürlükte bulunan diğer ilgili Türk mevzuatına uygun olarak paylaşılmayacaktır. Ancak Müşteri tarafından sistem bilgilerinin incelenip değiştirilmesini veya silinmesini talep etmesi halinde, bu durumda her zaman info@sephora.com.tr adresine talebini ileterek iradesi doğrultusunda bilgilerini değiştirebilir ve sistemden kaydını sildirebilir.

Sephora, Sephora White üyeliği verilişine ilişkin koşulları her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Sephora, gerekli görmesi halinde, her zaman Sephora Sadakat Programında değişiklik yapma ve bu programı durdurma hakkını saklı tutar.

Sephora White sadakat fonksiyonları; üyenin, yaptığı alışveriş sırasında resmi kimliği ile birlikte üyelik bilgilerini ibraz etmesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Sephora mağazalarından yapılan alışveriş günlerini 1 biriktirmesini sağlar. Sephora White üyeliğiyle 4 alışveriş gününden (1 alışveriş günü = pozitif toplam alışveriş bakiyesine sahip 1 gün) ya da 600 puan (1TL=1 Puan) biriktirdikten sonra, üzerinde yer alan şart ve koşullar dahilinde kullanılabilecek %10 indirim kuponu başvuru formunda belirtilen adresinize gönderilecektir.

Mağazada Sephora White Üyeliğinizi açtırdığınız gün herhangi bir alışveriş gerçekleştirirseniz, söz konusu alışverişinizi takip eden 10 gün içinde Sephora White Üyeliğinizi etkinleştirmeniz halinde, bu tarih ilk alışveriş günü olarak üyelik hesabınıza işlenecektir. Bu sürenin geçmesi halinde, ilk alışveriş günü dikkate alınmayacaktır. Sephora White üyeliğinizin etkinleştirilmesinden önce gerçekleşen alışveriş günleri dikkate alınmayacaktır. Sephora White hiçbir şekilde bir ödeme veya kredi kartı değildir. Biriken alışveriş günleri üçüncü bir şahsa devredilemez veya nakde çevrilemez.

%10 indirim kuponu, söz konusu indirim kuponu üzerinde belirtilen koşullar haricinde, tek seferliğe mahsus olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan tüm Sephora mağazalarında yapacağınız alışverişlerde geçerli %10 indirim imkanı sağlar.

İndirimden faydalanabilmek için kuponu kasada Sephora White üyelik bilgileriniz ve kimliğinizle birlikte göstermeniz gerekmektedir. İndiriminizi aynı gün içinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Sephora mağazalarında birden fazla kez kullanabilirsiniz. Bozulmuş, kazınmış, yırtık ve hasarlı kuponlar reddedilecektir. Hiçbir şekilde bu kupon nakde çevrilemez.

Biriken alışveriş günü sayısı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Sephora mağazalarında; mağaza ekiplerine kasada sorgulatmak suretiyle öğrenilebilir.

Sephora White ile Sephora Black, sadece Türkiye sınırları içerisinde bulunan mağazalarda geçerli olup Türkiye dışında bulunan Sephora mağazalarında kullanılamayacaktır. Müşteriler de Türkiye dışında bulunan Sephora mağazalarında yapacakları alışverilerde, Sephora White ve Sephora Black'in sağladığı imkanlardan yararlanamayacaktır. Ayrıca, müşterilerin Türkiye dışında bulunan Sephora mağazalarından edinecekleri Sephora White ve/veya Sephora Black ya da bunların muadili bir üyelik, Türkiye’de bulunan mağazalarda kullanılamayacaktır.

Yeni üyelik başvuruları ve herhangi bir fırsat tarihinden önceki 45 gün içinde gerçekleşen alışverişler, bu fırsatın bilgilendirmesini alacak üyelerin arasında yer almayabilir. Sephora mevcut genel koşulları değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, sizi meydana gelecek her türlü değişiklikten onayınızı almak için başvuru formunda belirtilen iletişim yolları aracılığıyla haberdar edecektir.

Sephora, iş, ekonomi ve ilgili sektör şartlarının gerekli kılması durumunda, her zaman Sephora White Sadakat Programında değişiklik yapma ve bu programı durdurma haklarını saklı tutar. Programın kesin olarak durması halinde, katılımcılar başvuru formunda belirtilen iletişim yolları aracılığıyla ile haberdar edilecek ve hiçbir katılımcı ne sebeple olursa olsun, Sephora aleyhinde Sephora White Sadakat Programının durdurulmasından dolayı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır. Hiçbir değişiklik ya da fesih, katılımcıya tazminat hakkı sağlamayacaktır. Sephora, katılımcının mağazadaki herhangi bir hilesi veya hileye teşebbüsü veya sadakat programının uygunsuz kullanımını tespit ettiği takdirde, bu kişiye ait Sephora White üyeliğinin geçerliliğini geçici olarak durdurabilir ya da kesin olarak sonlandırabilir.
Sephora, Sadakat Programındaki muhtemel aksamalardan kaynaklanan, doğrudan ya da dolaylı, her türlü sonuca ilişkin her türlü sorumluluktan muaftır. Bununla birlikte Sephora, aksama halinde katılımcının biriken günlerinden faydalanmasını sağlayacaktır.